Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Jordebøker
Romsdal fogderi Assignert krongods upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/N/Na/L0006/0007
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Na: Jordebøker
L0006: [XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728):
0007: Romsdal fogderi Jordebok nr. 6.7/1727 - [XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728): Jfr. Statens gods (serie On): Romsdal fogderi Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner