Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Jordebøker
Namdal fogderi Assignert krongods upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/N/Na/L0006/0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Na: Jordebøker
L0006: [XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728):
0006: Namdalen fogderi Jordebok nr. 6.6/1722 - [XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728): Jfr. Statens gods (serie On): Namdalen fogderi. 2 eksemplarer. Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner