Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Matrikkelrevisjonen av 1863

Matrikkelprotokoller, Matrikkelprotokoller fra de forberedende kommiteer
Herredsbeskrivelse 2-3
Håndskrevet liste upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1530/F/Fe/L0082
Lenke til Arkivportalen
Matrikkelrevisjonen av 1863 F: Matrikkelprotokoller
Fe: Matrikkelprotokoller fra de forberedende kommiteer
L0082: Jevnaker (Lunner)
Matrikkelforarbeid nr. 82 /1863 - - Matrikler Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene