Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
OV 5000/1942 Jøder 3
OV 5000/1943 Jøder 272
SP 4183/1942 Jødesaker 629
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0016
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0016: Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.)
Annen kilde nr. 16 /1942 - 1943 - Diverse angående jødeaksjonene. Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m., 1942-1943 Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord