Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Sachakten C II B2 3
Fortegnelser/lister over jøder 161
Forretninger som ble forseglet oktober 1942 343
Jøder med meldeplikt 399
Jødeaksjonene: Diverse 527
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0015
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0015: Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.)
Annen kilde nr. 15 /1940 - 1943 - Diverse angående jødeaksjonene. Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m., 1940-1943 Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord