Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372 - 400: Tau - Zibsel 3
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 401 - 450: Adler - Hirsch 155
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 451 - 496: Jaffe - Rubinstein 398
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 497 - 522: Sangwill - Woronovsky 633
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 523 - 611: Ikke alfabetisert 739
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0006: Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611
Annen kilde nr. 6 /1942 - Arrestasjoner av jøder i Oslo 372-611. Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord