Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 240 3
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 242 14
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 245 18
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 247 22
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 252 26
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 254 30
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 255 34
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 256 38
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 258 43
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 259 47
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 261 52
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 262 59
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 263 63
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 264 68
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 265 74
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 266 78
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 267 83
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 268 88
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 269 92
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 270 100
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 271 104
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 272 106
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 273 121
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 274 126
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 275 130
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 276 137
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 278 146
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 279 153
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 280 156
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 281 162
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 282 166
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo M 283 174
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 284 200
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 285 204
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 286 208
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 287 212
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 288 216
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 289 225
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 290 229
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 291 233
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo N 293 237
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo O 296 241
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo O 297 245
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 298 249
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 299 253
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 301 257
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 302 270
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 303 275
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 304 279
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 305 283
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 306 287
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 307 291
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 309 299
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo P 310 305
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 311 312
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 312 316
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 313 320
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 314 324
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 315 328
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 316 332
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 317 343
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 318 348
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 319 352
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 321 358
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 322 365
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 323 370
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 323a 374
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 324 378
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 325 383
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 326 387
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 327 394
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo R 328 398
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 329 402
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 330 410
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 331 421
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 333 425
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 333a 429
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 334 433
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 335 445
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 336 449
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 337 453
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 338 457
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 339 461
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 340 465
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 341 472
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 342 474
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 344 479
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 345 486
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 346 491
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 347 522
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 348 526
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 351 566
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 352 572
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 352a 577
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 353 581
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 355 586
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 356 590
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 358 594
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 359 599
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 360 618
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 361 622
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 362 628
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 363 632
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 364 638
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 365 642
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 366 646
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 369 650
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 370 654
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo S 371 658
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0005: Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371
Annen kilde nr. 5 /1942 - Arrestasjoner av jøder i Oslo 240-371. Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord