Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 121 3
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 122b 7
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 123 12
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 125 16
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 126 34
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 127 38
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 128 42
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 129 46
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 130 54
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 131 60
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 132 65
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 134 69
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 138 76
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 139 80
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 140 84
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 141 90
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 142 94
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 143 98
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 144 102
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 145 106
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 146 110
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo H 147 116
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo I 148 120
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo I 149a 125
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo I 150 135
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo I 151 140
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo I 152 156
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 153 166
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 154 170
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 155 175
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 156 179
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 160 187
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 161 193
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 162 197
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 163 203
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 164 211
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 165 217
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 166 221
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 167 225
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo J 168 229
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 169 234
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 170 239
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 171 243
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 172 250
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 173 254
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 174 261
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 175 267
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 176 271
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 178 279
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 179 286
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 180 290
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 181 294
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 182 305
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 183 312
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 184 326
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 185 331
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 186 338
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 187 345
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 188 350
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 190 354
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 191 359
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 192 364
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 193 371
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 195 375
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 196 379
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 197 383
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 198 387
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 199 391
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 200 395
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 201 399
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo K 203 403
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 204 408
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 205 412
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 207 418
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 208 430
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 209 434
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 210 439
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 217 443
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 218 447
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 219 451
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 220 455
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 221 459
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 222 463
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 223 467
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 225 472
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 227 479
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 230 483
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 231 489
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 233 493
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 234 498
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 235 501
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 236 514
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 237 518
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 238 525
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo L 239 529
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0004: Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239
Annen kilde nr. 4 /1942 - Arrestasjoner av jøder i Oslo 121-239. Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord