Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 4 4
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 5 7
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 6 17
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 7 21
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 8 29
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 9 35
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 10 45
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 11 49
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 12 53
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo A 14 59
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 15 65
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 16 74
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 17 96
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 18 102
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 19 110
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 20 114
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 21 118
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 23 122
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 24 139
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 25 142
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 26 148
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 27 153
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 28 157
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 29 162
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 30 167
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 31 172
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 33 177
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 35 180
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 36 184
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 36a 188
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 37 206
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 39 214
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 40 220
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 41 224
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 42 235
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 43 239
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 44 243
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 46 266
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 47a 270
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 47b 276
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 47c 280
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 47d 283
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo B 47e 288
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C (og S) 48 292
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C 49 296
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C 50 301
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C 51 305
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C 53 311
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo C 54 326
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 55 330
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 56-57 336
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 58 348
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 59 353
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 60-61 358
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 62 367
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 63 377
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 64 381
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 66 385
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 67 389
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 68 393
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 69 399
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 70 403
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 71 407
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 72 411
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 73 419
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo D 74(?)-76 432
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 77 455
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 78 462
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 79 467
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 80 472
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 81 477
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 83 482
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo E 86 485
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 88 489
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 89 492
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 90 504
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 91 509
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 91b 515
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 92 522
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 93 526
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 94 530
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 95 534
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 100 539
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 101 544
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 102 552
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 103 559
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 104 563
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 105 571
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo F 106 575
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 109 580
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 110 585
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 111 593
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 112 605
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 113 609
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 114 614
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 115 619
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 116 623
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 117 628
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 118 635
Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo G 120 639
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0003: Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120
Annen kilde nr. 3 /1942 - Arrestasjoner av jøder i Oslo 1-120. Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord