Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo N 95 4
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo E 96 13
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 97 25
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 98 29
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo W 99 33
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 100 37
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo A 101 44
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo U 103 48
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo U 104 52
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo U 105 56
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 106 60
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 107 67
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 108 72
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 109 77
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 110 95
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 111 100
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 112 110
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 113 114
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 114 122
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 115 148
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 116 152
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 117 156
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 118 161
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo D 119 170
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 120 181
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 121 186
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 122 190
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 123 194
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 124 198
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 125 203
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 126 210
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 127 219
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 128 223
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 129 227
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 131 229
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 133 233
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo D 137 236
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 139 237
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 140 242
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 142 244
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 143 246
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 144 250
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo I 152 252
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 161 255
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 162 256
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 169 257
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 172 259
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 173 263
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 175 268
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 179 272
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 185-188 276
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 190 295
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 191 298
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 194 303
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 195 313
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 196 323
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 197 327
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 198 337
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 199 345
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 200 349
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 201 357
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 202 361
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 203 365
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 204 376
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 205 378
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 206 385
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 207 397
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 208 405
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 209 413
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 210 424
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 211 432
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 212 440
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 213 448
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 214 450
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 215 456
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 216 460
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 217 476
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo W 218 480
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 219 485
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo I 220 502
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 221 512
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 222 519
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 223 530
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 224 550
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 225 559
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 227 596
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 228 598
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 229 602
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 231 628
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo 233-238 630
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 233 631
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 234 632
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 235 633
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 236 634
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 237 635
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 238 636
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 239 637
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 245 641
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo Z 248 643
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 249 676
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo P 253 703
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo C 254 709
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 255 714
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0002: Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255
Annen kilde nr. 2 /1942 - Arrestasjoner av jøder utenfor Oslo 95-255. Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord