Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 1 4
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 2 8
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 3 14
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 4 26
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 5 50
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 6 58
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 7 74
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 8 78
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo E 9-10 95
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 11 104
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 12 111
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 13 145
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 14 158
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 15 168
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 16 180
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 17 187
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 18 191
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 19 198
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 20 203
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 21 208
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 22 218
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 23 225
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 24 231
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 25 235
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo E 26 239
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 27 243
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo G 28 247
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 29 252
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 30 256
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 31-36 260
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 37 288
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo O 38 292
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 39 296
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 40 300
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 41 304
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 42 308
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 43 312
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 44 316
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 45 320
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 46 325
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo M 47 338
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 48 351
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 49 360
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 50 366
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 51 371
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 52 377
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 53 385
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 54 390
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo T 56 398
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo I 57 405
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 58 418
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 59-60 437
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 61 639
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo R 62 647
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 63 653
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo J 64 660
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 65 667
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo A 66 669
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 69 682
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 71 688
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 72 691
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 73 697
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 74 701
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 75 706
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 76 713
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 78 717
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 79 723
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo L 80 727
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo F 81 743
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 82 759
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 83 763
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo B 84 767
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo D 85-86 771
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo H 87 779
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 88 783
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo S 89 792
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo A 90 797
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo E 91 820
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 92 829
Arrestasjoner av jøder, jøder utenfor Oslo K 93 849
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0001: Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94
Annen kilde nr. 1 /1942 - Arrestasjoner av jøder utenfor Oslo 1-94. Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord