Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Skattevesen
Innholdsfortegnelse 2
1762 Hovedmanntall, Orkdal fogderi Oppdal prestegjeld 6
1762 Hovedmanntall, Orkdal fogderi Orkdal prestegjeld 38
1762 Hovedmanntall, Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 80
1762 Vedlegg 1-10: Til- og avgangslister 126
1762 Hovedmanntall, Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 143
1762 Hovedmanntall, Gauldal fogderi Røros menighet 165
1762 Hovedmanntall, Gauldal fogderi Støren prestegjeld 174
1762 Hovedmanntall, Gauldal fogderi Melhus, Flå og Hølonda 207
1762 Vedlegg 1-10: Til- og avgangslister 234
1763 Til- og avgangslister Orkdal prestegjeld 250
1763 Til- og avgangslister Meldal prestegjeld 264
1763 Til- og avgangslister Innset i Kvikne 294
1763 Til- og avgangslister Oppdal prestegjeld 297
1763 Til- og avgangslister Melhus prestegjeld 319
1763 Til- og avgangslister Støren prestegjeld 333
1763 Til- og avgangslister Holtålen prestegjeld 348
1763 Til- og avgangslister Røros prestegjeld 360
1766 Manntall, Orkdal fogderi Orkdal prestegjeld 366
1766 Manntall, Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 405
1766 Manntall, Orkdal fogderi Innset i Kvikne 468
1766 Manntall, Orkdal fogderi Oppdal prestegjeld 472
1766 Til- og avgangslister, Orkdal fogderi 480
1766 Manntall, Gauldal fogderi Melhus prestegjeld 517
1766 Manntall, Gauldal fogderi Støren prestegjeld 527
1766 Manntall, Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 551
1766 Manntall, Gauldal fogderi Røros prestegjeld 560
1766 Til- og avgangslister, Gauldal fogderi 567
1767 Manntall, Orkdal fogderi Orkdal prestegjeld 579
1767 Manntall, Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 631
1767 Manntall, Orkdal fogderi Innset i Kvikne 697
1767 Manntall, Orkdal fogderi Oppdal prestegjeld 702
1767 Til- og avgangslister, Orkdal fogderi 713
1767 Manntall, Gauldal fogderi Melhus prestegjeld 751
1767 Manntall, Gauldal fogderi Støren prestegjeld 767
1767 Manntall, Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 786
1767 Manntall, Gauldal fogderi Røros prestegjeld 797
1767 Til- og avgangslister, Gauldal fogderi 804
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/Ol/L0021
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Ol: Skattevesen
L0021: [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Orkdal og Gauldal
Ekstraskatt nr. 21 /1762 - 1767 Sør-Trøndelag fylke
Orkdal og Gauldal fogd.
[Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Orkdal og Gauldal Regnskap og skatt Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner