Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Trondheim
Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 3
1762 Vedl. A: Manntall, bare hovedpers. navn 10
1762 Vedl. B-D: Til- og avgang 83
1762 Attest 102
1762 Beregning over uformuende 104
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 106
1763 Vedl. E-Q: Til- og avgang 115
1764 Regnskap og summarisk ekstrakt 175
1764 Vedl. R-Sb: Til- og avgang, jan.-mars 183
1764 Vedl. T: Manntall, april 200
1764 Vedl. Tb-Cc: Til- og avgang, april-des. 271
1764 Korrespondanse 320
1765 Regnskap og summarisk ekstrakt 324
1765 Vedl. Dd-Gg: Til- og avgang, jan.-april 332
1766 Regnskap og summarisk ekstrakt 351
1767 Regnskap og summarisk ekstrakt 359
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4066/R/Rs/L0516/0001
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper R: Regnskap
Rs: Trondheim
L0516: [S9] Kontribusjonsregnskap
0001: Ekstraskatt Ekstraskatt nr. 516.1 /1762 - 1767 - [S9] Kontribusjonsregnskap. Ekstraskatt Regnskap og skatt Byregnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner