Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 4
1762 Vedl. 1: Manntall 10
1762 Vedl. 2: Til- og avgang 29
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 32
1763 Vedl. 1-6: Til- og avgang 40
1763 Vedl. 7-10: Attester og kvitteringer 58
1764 Regnskap og summarisk ekstrakt 65
1764 Vedl. A-B: Til- og avgang, jan. - mars 72
1764 Vedl. C: Manntall, april 78
1764 Vedl. D-G: Til- og avgang, mai - des. 97
1765 Regnskap og summarisk ekstrakt 109
1765 Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer 115
1765 Vedl. 3: Restanseliste 120
1766 Regnskap og summarisk ekstrakt 125
1766 Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer 132
1766 Vedl. 6: Restanseliste 135
1766 Annotasjoner til regnsk. 1763-65 139
1767 Regnskap og summarisk ekstrakt 141
1767 Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer 148
1767 Vedl. 2: Annotasjoner til regnsk. 1766 151
1767 Vedl. 6: Restanseliste 153
1768 Regnskap og summarisk ekstrakt 156
1768 Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer 163
1768 Vedl. 5: Restanser 166
1769 Regnskap og summarisk ekstrakt 169
1769 Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer 176
1769 Restanser 179
1770 Regnskap og summarisk ekstrakt 181
1770 Vedl. 1: Annotasjoner til regnsk. 1769 188
1770 Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer 190
1770 Vedl. 3: Annotasjoner til regnsk. 1769 193
1770 Vedl. 6: Restanser 195
1771 Regnskap og summarisk ekstrakt 197
1771 Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer 204
1771 Vedr. rangskatt 207
1771 Vedl. 4: Restanser 208
1772 Regnskap og summarisk ekstrakt 211
1772 Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer 218
1772 Vedl. 3: Vedr. rangskatt 221
1772 Vedl. 4: Restanser 222
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4066/R/Rq/L0487/0004
Lenke til Arkivportalen
EA-4066: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper
R: Regnskap
Rq: Molde
L0487: [Q1] Kontribusjonsregnskap
0004: Ekstraskatt Ekstraskatt nr. 487.4 /1762 - 1772 - [Q1] Kontribusjonsregnskap. Ekstraskatt Regnskap og skatt Byregnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner