Innhold
Visningsvalg:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

Autorisasjon upaginert
Oppmålingsforretninger 1903 1a
Oppmålingsforretninger 1904 8b-9a
Oppmålingsforretninger 1905 10b-11a
Oppmålingsforretninger 1906 13b-14a
Oppmålingsforretninger 1907 20b-21a
Oppmålingsforretninger 1908 21b-22a
Oppmålingsforretninger 1909 23b-24a
Oppmålingsforretninger 1910 24b-25a
Oppmålingsforretninger 1911 31b-32a
Oppmålingsforretninger 1912 36b-37a
Oppmålingsforretninger 1913 41b-42a
Oppmålingsforretninger 1914 47b-48a
Oppmålingsforretninger 1915 52b-53a
Oppmålingsforretninger 1916 62b-63a
Oppmålingsforretninger 1917 69b-70a
Oppmålingsforretninger 1918 74b-75a
Oppmålingsforretninger 1919 84b-85a
Oppmålingsforretninger 1920 94b-95a
Oppmålingsforretninger 1921 104b-105a
Oppmålingsforretninger 1922 112b-113a
Oppmålingsforretninger 1923 120b-121a
Oppmålingsforretninger 1924 126b-127a
Oppmålingsforretninger 1925 133b-134a
Oppmålingsforretninger 1926 138b-139a
Oppmålingsforretninger 1927 147b-148a
Oppmålingsforretninger 1928 150b-151a
Oppmålingsforretninger 1929 156b-157a
Oppmålingsforretninger 1930 166b-167a
Oppmålingsforretninger 1931 175b-176a
Oppmålingsforretninger 1932 180b-181a
Oppmålingsforretninger 1933 185b-186a
Oppmålingsforretninger 1934 194b-195a
Oppmålingsforretninger 1935 198b-199a
Oppmålingsforretninger 1936 215b-216a
Oppmålingsforretninger 1944 231b-232a
Register 232b-233a
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)* Oppmålingsprotokoll nr. 1 /1903 - 1944 - Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. Eiendom Oppmåling Statlige arkiver Institusjoner under departementene