Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Kistrand*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1858 1
Oppmålingsforretninger 1859 4-5
Oppmålingsforretninger 1860 6-7
Oppmålingsforretninger 1861 28-29
Oppmålingsforretninger 1862 76-77
Oppmålingsforretninger 1863 141-142
Oppmålingsforretninger 1864 160-161
Oppmålingsforretninger 1865 182-183
Oppmålingsforretninger 1857-1858 236-237
Oppmålingsforretninger 1858 238-239
Oppmålingsforretninger 1859 248-249
Oppmålingsforretninger 1859-1865 252-253
Oppmålingsforretninger 1865 254-255
Oppmålingsforretninger 1866 262-263
Oppmålingsforretninger 1867 274-275
Oppmålingsforretninger 1868 278-279
Oppmålingsforretninger 1869 280-281
Oppmålingsforretninger 1869-1871 284-285
Oppmålingsforretninger 1871 286-287
Oppmålingsforretninger 1872 288-289
Oppmålingsforretninger 1873 290-291
Oppmålingsforretninger 1874 296-297
Oppmålingsforretninger 1875 306-307
Oppmålingsforretninger 1876 310-311
Oppmålingsforretninger 1877 330-331
Oppmålingsforretninger 1878 342-343
Oppmålingsforretninger 1879 350-351
Oppmålingsforretninger 1880 356-357
Oppmålingsforretninger 1881 362-363
Oppmålingsforretninger 1882 368-369
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Kistrand* Oppmålingsprotokoll nr. 1 /1858 - 1882 - Avskrift av oppmålingsprotokoll. Eiendom Oppmåling