Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Kartavsnitt Innledning upaginert
Kartavsnitt Fortegnelse over gater, veier og plasser upaginert
Kartavsnitt Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Gate- og veiregister (privatpersoner) Innledning upaginert
Gate- og veiregister (privatpersoner) A 1
Gate- og veiregister (privatpersoner) B 17
Gate- og veiregister (privatpersoner) C 53
Gate- og veiregister (privatpersoner) D 62
Gate- og veiregister (privatpersoner) E 76
Gate- og veiregister (privatpersoner) F 97
Gate- og veiregister (privatpersoner) G 116
Gate- og veiregister (privatpersoner) H 142
Gate- og veiregister (privatpersoner) I 182
Gate- og veiregister (privatpersoner) J 185
Gate- og veiregister (privatpersoner) K 196
Gate- og veiregister (privatpersoner) L 225
Gate- og veiregister (privatpersoner) M 254
Gate- og veiregister (privatpersoner) N 283
Gate- og veiregister (privatpersoner) O 298
Gate- og veiregister (privatpersoner) P 321
Gate- og veiregister (privatpersoner) R 331
Gate- og veiregister (privatpersoner) S 362
Gate- og veiregister (privatpersoner) T 431
Gate- og veiregister (privatpersoner) U 460
Gate- og veiregister (privatpersoner) V 471
Gate- og veiregister (privatpersoner) W 491
Gate- og veiregister (privatpersoner) Z-Ø 496
Gate- og veiregister (privatpersoner) Å 501
Gate- og veiregister (privatpersoner) Gater/veier uten navn 505
Annonser upaginert
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) Innledning upaginert
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) A-F 1
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) G-L 22
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) M-R 47
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) S-Å 64
Annonser upaginert
Skattetakstmatrikkel upaginert
Annonser upaginert
Bransjeavdeling upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1982-1983 /1982 - 1983 - 104. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner