Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Kartavsnitt Innledning upaginert
Kartavsnitt Fortegnelse over gater, veier og plasser upaginert
Kartavsnitt Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Gate- og veiregister (privatpersoner) Innledning upaginert
Gate- og veiregister (privatpersoner) A 1
Gate- og veiregister (privatpersoner) B 17
Gate- og veiregister (privatpersoner) C 54
Gate- og veiregister (privatpersoner) D 64
Gate- og veiregister (privatpersoner) E 77
Gate- og veiregister (privatpersoner) F 98
Gate- og veiregister (privatpersoner) G 118
Gate- og veiregister (privatpersoner) H 142
Gate- og veiregister (privatpersoner) I 184
Gate- og veiregister (privatpersoner) J 186
Gate- og veiregister (privatpersoner) K 195
Gate- og veiregister (privatpersoner) L 224
Gate- og veiregister (privatpersoner) M 247
Gate- og veiregister (privatpersoner) N 275
Gate- og veiregister (privatpersoner) O 290
Gate- og veiregister (privatpersoner) P 312
Gate- og veiregister (privatpersoner) R 322
Gate- og veiregister (privatpersoner) S 353
Gate- og veiregister (privatpersoner) T 422
Gate- og veiregister (privatpersoner) U 455
Gate- og veiregister (privatpersoner) V 465
Gate- og veiregister (privatpersoner) W 485
Gate- og veiregister (privatpersoner) Z 490
Gate- og veiregister (privatpersoner) Ø 491
Gate- og veiregister (privatpersoner) Å 495
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) Innledning upaginert
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) A-F 1
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) G-L 22
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) M-R 46
Gate- og veiregister (næringsdrivende etc.) S-Å 63
Annonser upaginert
Skattetakstmatrikkel upaginert
Annonser 323
Bransjeavdeling upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1981-1982 /1981 - 1982 - 103. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner