Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Offentlige institusjoner m.m. 1
Navnavdeling Veiledning upaginert
Navnavdeling A 41
Navnavdeling B 133
Navnavdeling C 278
Navnavdeling D 304
Navnavdeling E 340
Navnavdeling F 406
Navnavdeling G 468
Navnavdeling H 541
Navnavdeling I 720
Navnavdeling J 736
Navnavdeling K 828
Navnavdeling L 932
Navnavdeling M 1037
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1974-1975 /1974 - 1975 - 96. årgang, bind 1. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner