Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling Tittelblad upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling Annonse upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling Tittelblad upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling N 1125
Annet avsnitt Navnavdeling O 1203
Annet avsnitt Navnavdeling P 1257
Annet avsnitt Navnavdeling Q 1300
Annet avsnitt Navnavdeling R 1301
Annet avsnitt Navnavdeling S 1364
Annet avsnitt Navnavdeling T 1536
Annet avsnitt Navnavdeling U 1596
Annet avsnitt Navnavdeling V/W 1605
Annet avsnitt Navnavdeling X-Y 1664
Annet avsnitt Navnavdeling Z 1665
Annet avsnitt Navnavdeling Æ-Ø 1667
Annet avsnitt Navnavdeling Ø 1668
Annet avsnitt Navnavdeling Aa/Å 1685
Annet avsnitt Navnavdeling Annonse upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Tittelblad upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Annonse upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Register upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling A 1801
Tredje avsnitt Bransjeavdeling B 1832
Tredje avsnitt Bransjeavdeling C 1870
Tredje avsnitt Bransjeavdeling D 1871
Tredje avsnitt Bransjeavdeling E 1879
Tredje avsnitt Bransjeavdeling F 1896
Tredje avsnitt Bransjeavdeling G 1933
Tredje avsnitt Bransjeavdeling H 1946
Tredje avsnitt Bransjeavdeling I 1955
Tredje avsnitt Bransjeavdeling J 1964
Tredje avsnitt Bransjeavdeling K 1968
Tredje avsnitt Bransjeavdeling L 2003
Tredje avsnitt Bransjeavdeling M 2017
Tredje avsnitt Bransjeavdeling N 2051
Tredje avsnitt Bransjeavdeling O 2052
Tredje avsnitt Bransjeavdeling P 2058
Tredje avsnitt Bransjeavdeling R 2077
Tredje avsnitt Bransjeavdeling S 2101
Tredje avsnitt Bransjeavdeling T 2143
Tredje avsnitt Bransjeavdeling U 2172
Tredje avsnitt Bransjeavdeling V 2174
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Ø 2183
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Annonse 2184
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1965-1966 /1965 - 1966 - 87. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner