Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonse upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner Tittelblad upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner Annonse upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner A 1
Første avsnitt Offentlige institusjoner B-D 2
Første avsnitt Offentlige institusjoner E-F 3
Første avsnitt Offentlige institusjoner G-H 4
Første avsnitt Offentlige institusjoner I-K 5
Første avsnitt Offentlige institusjoner K 6
Første avsnitt Offentlige institusjoner L-N 8
Første avsnitt Offentlige institusjoner O 9
Første avsnitt Offentlige institusjoner P-R 11
Første avsnitt Offentlige institusjoner S 12
Første avsnitt Offentlige institusjoner T-U 15
Første avsnitt Offentlige institusjoner V-Z 16
Annet avsnitt Navnavdeling Tittelblad upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling Annonse upaginert
Annet avsnitt Navnavdeling A 41
Annet avsnitt Navnavdeling B 123
Annet avsnitt Navnavdeling C 253
Annet avsnitt Navnavdeling D 277
Annet avsnitt Navnavdeling E 311
Annet avsnitt Navnavdeling F 370
Annet avsnitt Navnavdeling G 427
Annet avsnitt Navnavdeling H 495
Annet avsnitt Navnavdeling I 663
Annet avsnitt Navnavdeling J 678
Annet avsnitt Navnavdeling K 766
Annet avsnitt Navnavdeling L 855
Annet avsnitt Navnavdeling M 948
Annet avsnitt Navnavdeling Annonse upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1965-1966 /1965 - 1966 - 87. årgang, bind 1. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner