Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser 1
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Tittelblad upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Annonse upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser A-B upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser B upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser C-E upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser F upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser G upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser H upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser I-J upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser K upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser L upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser M-N upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser O-P upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser R-S upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser S upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser T upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser U-V/W upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Y-Å upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Å upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Kartavdeling Annonser 58
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Register upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Tittelblad upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Annonse upaginert
Tredje avsnitt Bransjeavdeling A 1801
Tredje avsnitt Bransjeavdeling B 1831
Tredje avsnitt Bransjeavdeling C 1866
Tredje avsnitt Bransjeavdeling D 1867
Tredje avsnitt Bransjeavdeling E 1875
Tredje avsnitt Bransjeavdeling F 1892
Tredje avsnitt Bransjeavdeling G 1928
Tredje avsnitt Bransjeavdeling H 1942
Tredje avsnitt Bransjeavdeling I 1952
Tredje avsnitt Bransjeavdeling J 1960
Tredje avsnitt Bransjeavdeling K 1965
Tredje avsnitt Bransjeavdeling L 1999
Tredje avsnitt Bransjeavdeling M 2017
Tredje avsnitt Bransjeavdeling N 2053
Tredje avsnitt Bransjeavdeling O 2054
Tredje avsnitt Bransjeavdeling P 2058
Tredje avsnitt Bransjeavdeling R 2077
Tredje avsnitt Bransjeavdeling S 2100
Tredje avsnitt Bransjeavdeling T 2141
Tredje avsnitt Bransjeavdeling U 2171
Tredje avsnitt Bransjeavdeling V 2173
Tredje avsnitt Bransjeavdeling Y-Ø 2182
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Tittelblad upaginert
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Annonse upaginert
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling A 2401
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling B 2428
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling C 2503
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling D 2524
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling E 2549
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling F 2586
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling G 2625
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling H 2670
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling I 2742
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling J 2750
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling K 2769
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling L 2835
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling M 2873
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling N 2935
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling O 2966
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling P 2991
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling R 3017
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling S 3052
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling T 3196
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling U 3259
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling V/W 3279
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Y 3327
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Z 3328
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Ø 3329
Fjerde avsnitt Gate- og veiavdeling Å 3343
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1960-1961 /1960 - 1961 - 82. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner