Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Kartavdeling Register upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling Innledning upaginert
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling A 1851
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling B 1880
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling C 1957
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling D 1981
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling E 2008
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling F 2046
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling G 2089
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling H 2135
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling I 2206
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling J 2214
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling K 2234
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling L 2298
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling M 2336
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling N 2395
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling O 2425
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling P 2449
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling R 2474
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling S 2507
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling T 2652
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling U 2717
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling V-W 2739
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling Y 2789
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling Z-Ø 2790
3. avsnitt: Gate- og veiavdeling Å 2805
4. avsnitt: Bransjeavdeling Innledning upaginert
4. avsnitt: Bransjeavdeling Register upaginert
4. avsnitt: Bransjeavdeling A-Ø 2825
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1958-1959 /1958 - 1959 - 80. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner