Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater og plasser upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
1. avsnitt: Offentlige institusjoner upaginert
2. avsnitt: Navnavdeling Innledning upaginert
2. avsnitt: Navnavdeling A 41
2. avsnitt: Navnavdeling B 132
2. avsnitt: Navnavdeling C 270
2. avsnitt: Navnavdeling D 297
2. avsnitt: Navnavdeling E 333
2. avsnitt: Navnavdeling F 397
2. avsnitt: Navnavdeling G 456
2. avsnitt: Navnavdeling H 528
2. avsnitt: Navnavdeling I 714
2. avsnitt: Navnavdeling J 729
2. avsnitt: Navnavdeling K 830
2. avsnitt: Navnavdeling L 925
2. avsnitt: Navnavdeling M 1025
2. avsnitt: Navnavdeling N 1104
2. avsnitt: Navnavdeling O 1187
2. avsnitt: Navnavdeling P 1248
2. avsnitt: Navnavdeling Q 1295
2. avsnitt: Navnavdeling R 1296
2. avsnitt: Navnavdeling S 1363
2. avsnitt: Navnavdeling T 1542
2. avsnitt: Navnavdeling U 1606
2. avsnitt: Navnavdeling V-W 1615
2. avsnitt: Navnavdeling X-Y 1677
2. avsnitt: Navnavdeling Z 1678
2. avsnitt: Navnavdeling Æ-Ø 1680
2. avsnitt: Navnavdeling Å 1699
2. avsnitt: Navnavdeling Tillegg og rettelser 1718
3. avsnitt: Gateavdeling Innledning upaginert
3. avsnitt: Gateavdeling A 1701
3. avsnitt: Gateavdeling B 1715
3. avsnitt: Gateavdeling C 1758
3. avsnitt: Gateavdeling D 1779
3. avsnitt: Gateavdeling E 1799
3. avsnitt: Gateavdeling F 1820
3. avsnitt: Gateavdeling G 1849
3. avsnitt: Gateavdeling H 1876
3. avsnitt: Gateavdeling I 1917
3. avsnitt: Gateavdeling J 1925
3. avsnitt: Gateavdeling K 1940
3. avsnitt: Gateavdeling L 1975
3. avsnitt: Gateavdeling M 1989
3. avsnitt: Gateavdeling N 2029
3. avsnitt: Gateavdeling O 2048
3. avsnitt: Gateavdeling P 2067
3. avsnitt: Gateavdeling R 2087
3. avsnitt: Gateavdeling S 2105
3. avsnitt: Gateavdeling T 2197
3. avsnitt: Gateavdeling U 2242
3. avsnitt: Gateavdeling V-W 2258
3. avsnitt: Gateavdeling Y 2289
3. avsnitt: Gateavdeling Z-Ø 2291
3. avsnitt: Gateavdeling Å 2295
4. avsnitt: Bransjeavdeling Innledning upaginert
4. avsnitt: Bransjeavdeling A-Å 2305
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1954 /1954 - 76. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner