Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater og plasser upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
1. avsnitt: Offentlige institusjoner upaginert
2. avsnitt: Navnavdeling Innledning upaginert
2. avsnitt: Navnavdeling A 41
2. avsnitt: Navnavdeling B 126
2. avsnitt: Navnavdeling C 255
2. avsnitt: Navnavdeling D 282
2. avsnitt: Navnavdeling E 316
2. avsnitt: Navnavdeling F 376
2. avsnitt: Navnavdeling G 431
2. avsnitt: Navnavdeling H 500
2. avsnitt: Navnavdeling I 675
2. avsnitt: Navnavdeling J 689
2. avsnitt: Navnavdeling K 784
2. avsnitt: Navnavdeling L 873
2. avsnitt: Navnavdeling M 967
2. avsnitt: Navnavdeling N 1041
2. avsnitt: Navnavdeling O 1119
2. avsnitt: Navnavdeling P 1178
2. avsnitt: Navnavdeling Q 1223
2. avsnitt: Navnavdeling R 1224
2. avsnitt: Navnavdeling S 1286
2. avsnitt: Navnavdeling T 1455
2. avsnitt: Navnavdeling U 1516
2. avsnitt: Navnavdeling V-W 1525
2. avsnitt: Navnavdeling X-Y 1583
2. avsnitt: Navnavdeling Z 1584
2. avsnitt: Navnavdeling Æ-Ø 1586
2. avsnitt: Navnavdeling Å 1604
2. avsnitt: Navnavdeling Tillegg og rettelser 1622
3. avsnitt: Gateavdeling Innledning upaginert
3. avsnitt: Gateavdeling A 1701
3. avsnitt: Gateavdeling B 1716
3. avsnitt: Gateavdeling C 1759
3. avsnitt: Gateavdeling D 1780
3. avsnitt: Gateavdeling E 1800
3. avsnitt: Gateavdeling F 1822
3. avsnitt: Gateavdeling G 1852
3. avsnitt: Gateavdeling H 1879
3. avsnitt: Gateavdeling I 1921
3. avsnitt: Gateavdeling J 1928
3. avsnitt: Gateavdeling K 1944
3. avsnitt: Gateavdeling L 1980
3. avsnitt: Gateavdeling M 1994
3. avsnitt: Gateavdeling N 2034
3. avsnitt: Gateavdeling O 2053
3. avsnitt: Gateavdeling P 2072
3. avsnitt: Gateavdeling R 2093
3. avsnitt: Gateavdeling S 2111
3. avsnitt: Gateavdeling T 2203
3. avsnitt: Gateavdeling U 2250
3. avsnitt: Gateavdeling V-W 2266
3. avsnitt: Gateavdeling Y 2297
3. avsnitt: Gateavdeling Z-Ø 2298
3. avsnitt: Gateavdeling Å 2303
4. avsnitt: Bransjeavdeling Innledning upaginert
4. avsnitt: Bransjeavdeling A-Å 2309
4. avsnitt: Bransjeavdeling Register 2699
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1953 /1953 - 75. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner