Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Første avsnitt Innholdsfortegnelse upaginert
Første avsnitt Annonse upaginert
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. A upaginert
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. A-B 4
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. B-D 5
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. D 6
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. D-E 7
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. E-F 8
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. F-G 9
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. H-J 10
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. J-K 11
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. K 12
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. K-L 14
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. L-N 15
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. N 16
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. N-O 17
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. O 18
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. O-P 20
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. R 21
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. R-S 22
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. S 23
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. S-T 26
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. T-U 27
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. U 29
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. U-V 30
Første avsnitt Annonser upaginert
Første avsnitt Kongehuset/Offentlige institusjoner mm. V-Ø 31
Andre avsnitt Tittelblad upaginert
Andre avsnitt Annonser upaginert
Andre avsnitt Personregister Å upaginert
Andre avsnitt Personregister A 55
Andre avsnitt Annonser upaginert
Andre avsnitt Personregister A-B 127
Andre avsnitt Personregister B 128
Andre avsnitt Personregister B-C 232
Andre avsnitt Personregister C 233
Andre avsnitt Personregister C-D 255
Andre avsnitt Personregister D 256
Andre avsnitt Personregister D-E 283
Andre avsnitt Personregister E 284
Andre avsnitt Personregister E-F 333
Andre avsnitt Personregister F 334
Andre avsnitt Personregister F-G 378
Andre avsnitt Personregister G 379
Andre avsnitt Personregister G-H 432
Andre avsnitt Personregister H 433
Andre avsnitt Personregister H-I 577
Andre avsnitt Personregister I 578
Andre avsnitt Personregister I-J 589
Andre avsnitt Personregister J 590
Andre avsnitt Personregister J-K 670
Andre avsnitt Personregister K 671
Andre avsnitt Personregister K-L 744
Andre avsnitt Personregister L 745
Andre avsnitt Personregister L-M 820
Andre avsnitt Personregister M 821
Andre avsnitt Personregister M-N 881
Andre avsnitt Personregister N 882
Andre avsnitt Personregister N-O 945
Andre avsnitt Personregister O 946
Andre avsnitt Personregister O-P 999
Andre avsnitt Personregister P 1000
Andre avsnitt Personregister P-Q 1038
Andre avsnitt Personregister R 1039
Andre avsnitt Personregister R-S 1088
Andre avsnitt Personregister S 1089
Andre avsnitt Personregister S-T 1223
Andre avsnitt Personregister T 1224
Andre avsnitt Personregister T-U 1273
Andre avsnitt Personregister U 1274
Andre avsnitt Personregister U-V 1279
Andre avsnitt Personregister V 1280
Andre avsnitt Annonser upaginert
Andre avsnitt Personregister V 1327
Andre avsnitt Personregister X-Y 1328
Andre avsnitt Personregister Z 1329
Andre avsnitt Personregister Z-Æ-Ø 1330
Andre avsnitt Personregister Ø 1331
Tredje avsnitt Tittelblad upaginert
Tredje avsnitt Annonse upaginert
Tredje avsnitt Gateregister Å/Aa 1366
Tredje avsnitt Gateregister A 1369
Tredje avsnitt Gateregister A-B 1384
Tredje avsnitt Gateregister B 1385
Tredje avsnitt Gateregister B-C 1430
Tredje avsnitt Gateregister C 1431
Tredje avsnitt Gateregister C-D 1452
Tredje avsnitt Gateregister D 1453
Tredje avsnitt Gateregister D-E 1473
Tredje avsnitt Gateregister E 1474
Tredje avsnitt Gateregister E-F 1495
Tredje avsnitt Gateregister F 1496
Tredje avsnitt Gateregister F-G 1524
Tredje avsnitt Gateregister G 1525
Tredje avsnitt Gateregister G-H 1553
Tredje avsnitt Gateregister H 1554
Tredje avsnitt Gateregister H-I 1602
Tredje avsnitt Gateregister I 1603
Tredje avsnitt Gateregister I-J 1609
Tredje avsnitt Gateregister J 1610
Tredje avsnitt Gateregister J-K 1626
Tredje avsnitt Gateregister K 1627
Tredje avsnitt Gateregister K-L 1670
Tredje avsnitt Gateregister L 1671
Tredje avsnitt Gateregister L-M 1686
Tredje avsnitt Gateregister M 1687
Tredje avsnitt Gateregister M-N 1726
Tredje avsnitt Gateregister N 1727
Tredje avsnitt Gateregister N-O 1747
Tredje avsnitt Gateregister O 1748
Tredje avsnitt Gateregister O-P 1767
Tredje avsnitt Gateregister P 1768
Tredje avsnitt Gateregister P-R 1787
Tredje avsnitt Gateregister R 1788
Tredje avsnitt Gateregister R-S 1807
Tredje avsnitt Gateregister S 1808
Tredje avsnitt Gateregister S-T 1908
Tredje avsnitt Gateregister T 1909
Tredje avsnitt Gateregister T-U 1961
Tredje avsnitt Gateregister U 1962
Tredje avsnitt Gateregister U-V 1979
Tredje avsnitt Gateregister V 1980
Tredje avsnitt Gateregister V-Z 2013
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 2014
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2015
Tredje avsnitt Gateregister upaginert
Fjerde avsnitt Tittelblad upaginert
Fjerde avsnitt Annonse upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister A upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister A-B 2047
Fjerde avsnitt Fagregister B 2048
Fjerde avsnitt Fagregister B-D 2076
Fjerde avsnitt Fagregister D 2077
Fjerde avsnitt Fagregister D-E 2085
Fjerde avsnitt Fagregister E 2086
Fjerde avsnitt Fagregister E-F 2098
Fjerde avsnitt Fagregister F 2099
Fjerde avsnitt Fagregister F-G 2125
Fjerde avsnitt Fagregister G 2126
Fjerde avsnitt Fagregister G-H 2133
Fjerde avsnitt Fagregister H 2134
Fjerde avsnitt Fagregister H-I 2141
Fjerde avsnitt Fagregister I 2142
Fjerde avsnitt Fagregister I-J 2159
Fjerde avsnitt Fagregister J 2160
Fjerde avsnitt Fagregister J-K 2163
Fjerde avsnitt Fagregister K 2164
Fjerde avsnitt Fagregister L 2194
Fjerde avsnitt Fagregister L-M 2206
Fjerde avsnitt Fagregister M 2207
Fjerde avsnitt Annonser upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister M 2233
Fjerde avsnitt Fagregister M-N 2235
Fjerde avsnitt Fagregister N-O 2236
Fjerde avsnitt Fagregister O 2237
Fjerde avsnitt Fagregister O-P 2238
Fjerde avsnitt Fagregister P 2239
Fjerde avsnitt Fagregister P-R 2252
Fjerde avsnitt Fagregister R 2253
Fjerde avsnitt Fagregister R-S 2265
Fjerde avsnitt Fagregister S 2266
Fjerde avsnitt Fagregister S-T 2303
Fjerde avsnitt Fagregister T 2304
Fjerde avsnitt Fagregister T-U 2328
Fjerde avsnitt Fagregister U 2329
Fjerde avsnitt Fagregister U-V 2330
Fjerde avsnitt Fagregister V 2331
Fjerde avsnitt Fagregister V-Ø 2336
Tillegg og rettelser 2337
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1946 /1946 - 68. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner