Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Oslo adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Kart upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Tittelblad upaginert
Første avsnitt Annonser upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner A 1
Første avsnitt Offentlige institusjoner B 4
Første avsnitt Offentlige institusjoner D 5
Første avsnitt Offentlige institusjoner F 10
Første avsnitt Offentlige institusjoner G 12
Første avsnitt Offentlige institusjoner H 13
Første avsnitt Offentlige institusjoner K 14
Første avsnitt Offentlige institusjoner L 18
Første avsnitt Offentlige institusjoner M 19
Første avsnitt Offentlige institusjoner N 20
Første avsnitt Offentlige institusjoner O 22
Første avsnitt Offentlige institusjoner P 28
Første avsnitt Offentlige institusjoner R 29
Første avsnitt Offentlige institusjoner S 31
Første avsnitt Offentlige institusjoner T 36
Første avsnitt Offentlige institusjoner U 38
Første avsnitt Offentlige institusjoner V 40
Første avsnitt Offentlige institusjoner Ø 41
Første avsnitt Annonser 42
Annet avsnitt Tittelblad upaginert
Annet avsnitt Annonser upaginert
Annet avsnitt Personregister Å-AA 45
Annet avsnitt Personregister A 62
Annet avsnitt Personregister B 160
Annet avsnitt Personregister C 296
Annet avsnitt Personregister D 327
Annet avsnitt Personregister E 363
Annet avsnitt Personregister F 430
Annet avsnitt Personregister G 488
Annet avsnitt Personregister H 560
Annet avsnitt Personregister I 751
Annet avsnitt Personregister J 767
Annet avsnitt Personregister K 874
Annet avsnitt Personregister L 970
Annet avsnitt Personregister M 1071
Annet avsnitt Personregister N 1150
Annet avsnitt Personregister O 1234
Annet avsnitt Personregister P 1306
Annet avsnitt Personregister Q 1359
Annet avsnitt Personregister R 1360
Annet avsnitt Personregister S 1423
Annet avsnitt Personregister T 1600
Annet avsnitt Personregister U 1664
Annet avsnitt Personregister V-W 1672
Annet avsnitt Personregister X-Y 1734
Annet avsnitt Personregister Y 1735
Annet avsnitt Personregister Z 1736
Annet avsnitt Personregister Ø 1738
Annet avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Gateregister Å-AA 1773
Tredje avsnitt Gateregister A 1779
Tredje avsnitt Gateregister B 1800
Tredje avsnitt Gateregister C 1862
Tredje avsnitt Gateregister D 1892
Tredje avsnitt Gateregister E 1922
Tredje avsnitt Gateregister F 1952
Tredje avsnitt Gateregister G 1992
Tredje avsnitt Gateregister H 2032
Tredje avsnitt Gateregister I 2099
Tredje avsnitt Gateregister J 2110
Tredje avsnitt Gateregister K 2133
Tredje avsnitt Gateregister L 2193
Tredje avsnitt Gateregister M 2215
Tredje avsnitt Gateregister N 2270
Tredje avsnitt Gateregister O 2299
Tredje avsnitt Gateregister P 2327
Tredje avsnitt Gateregister R 2353
Tredje avsnitt Gateregister S 2382
Tredje avsnitt Gateregister T 2525
Tredje avsnitt Gateregister U 2601
Tredje avsnitt Gateregister V-W 2626
Tredje avsnitt Gateregister Y 2673
Tredje avsnitt Gateregister Z 2674
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2675
Tredje avsnitt Annonser 2682
Fjerde avsnitt Tittelblad upaginert
Fjerde avsnitt Annonser upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister A upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister B 2727
Fjerde avsnitt Fagregister C 2752
Fjerde avsnitt Fagregister D 2753
Fjerde avsnitt Fagregister E 2763
Fjerde avsnitt Fagregister F 2780
Fjerde avsnitt Fagregister G 2812
Fjerde avsnitt Fagregister H 2823
Fjerde avsnitt Fagregister I 2832
Fjerde avsnitt Fagregister J 2855
Fjerde avsnitt Fagregister K 2859
Fjerde avsnitt Fagregister L 2894
Fjerde avsnitt Fagregister M 2910
Fjerde avsnitt Fagregister O 2945
Fjerde avsnitt Fagregister P 2948
Fjerde avsnitt Fagregister R 2965
Fjerde avsnitt Fagregister S 2979
Fjerde avsnitt Fagregister T 3026
Fjerde avsnitt Fagregister U 3057
Fjerde avsnitt Fagregister V 3058
Fjerde avsnitt Fagregister Ø 3067
Fjerde avsnitt Annonser 3068
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Oslo adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1944/1944 - 66. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner