Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser 1
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Register til 1ste og 2det avsnitt upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Kongehuset, Statlige og kommunale kontor, store pr A upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 30
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 40
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 47
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 48
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 52
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 57
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I 67
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 69
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 75
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 80
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 81
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 83
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O 84
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 85
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 89
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 94
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 98
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 101
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 104
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Ø, Aker kommune 106
Annonser 111
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Bad, kirker og bedehus upaginert
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn 121
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger etc. 122
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospitaler 125
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyler, barnehjem, søndagsskoler 126
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskaper 128
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 153
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 168
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 171
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 174
Andre avsnitt Skoler Kommunale skoler 176
Andre avsnitt Skoler Private skoler 178
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 185
Andre avsnitt Befordringsmidler 195
Annonser 201
Tredje avsnitt Personregister A upaginert
Tredje avsnitt Personregister B 281
Tredje avsnitt Personregister C 353
Tredje avsnitt Personregister D 380
Tredje avsnitt Personregister E 401
Tredje avsnitt Personregister F 436
Tredje avsnitt Personregister G 465
Tredje avsnitt Personregister H 505
Tredje avsnitt Personregister I 620
Tredje avsnitt Personregister J 629
Tredje avsnitt Personregister K 701
Tredje avsnitt Personregister L 754
Tredje avsnitt Personregister M 814
Tredje avsnitt Personregister N 857
Tredje avsnitt Personregister O 904
Tredje avsnitt Personregister P 956
Tredje avsnitt Personregister Q,R 992
Tredje avsnitt Personregister R 993
Tredje avsnitt Personregister S 1024
Tredje avsnitt Personregister T 1116
Tredje avsnitt Personregister U 1151
Tredje avsnitt Personregister V,W 1156
Tredje avsnitt Personregister Y,Z 1190
Tredje avsnitt Personregister Æ,Ø 1192
Annonser 1233
Fjerde avsnitt Gateregister A upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister B 1250
Fjerde avsnitt Gateregister C 1286
Fjerde avsnitt Gateregister D 1296
Fjerde avsnitt Gateregister E 1313
Fjerde avsnitt Gateregister F 1332
Fjerde avsnitt Gateregister G 1353
Fjerde avsnitt Gateregister H 1375
Fjerde avsnitt Gateregister I 1419
Fjerde avsnitt Gateregister J 1426
Fjerde avsnitt Gateregister K 1437
Fjerde avsnitt Gateregister L 1470
Fjerde avsnitt Gateregister M 1484
Fjerde avsnitt Gateregister N 1524
Fjerde avsnitt Gateregister O 1543
Fjerde avsnitt Gateregister P 1559
Fjerde avsnitt Gateregister R 1579
Fjerde avsnitt Gateregister S 1599
Fjerde avsnitt Gateregister T 1685
Fjerde avsnitt Gateregister U 1735
Fjerde avsnitt Gateregister V 1747
Fjerde avsnitt Gateregister W 1766
Fjerde avsnitt Gateregister Y 1778
Fjerde avsnitt Gateregister Z 1779
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1780
Fjerde avsnitt Gateregister Bydeler 1785
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse upaginert
Femte avsnitt Fagregister A upaginert
Femte avsnitt Fagregister B 1809
Femte avsnitt Fagregister C 1819
Femte avsnitt Fagregister D 1820
Femte avsnitt Fagregister E 1824
Femte avsnitt Fagregister F 1826
Femte avsnitt Fagregister G 1831
Femte avsnitt Fagregister H 1835
Femte avsnitt Fagregister I 1838
Femte avsnitt Fagregister J 1846
Femte avsnitt Fagregister K 1847
Femte avsnitt Fagregister L 1859
Femte avsnitt Fagregister M 1865
Femte avsnitt Fagregister N,O 1880
Femte avsnitt Fagregister P 1881
Femte avsnitt Fagregister R 1886
Femte avsnitt Fagregister S 1889
Femte avsnitt Fagregister T 1911
Femte avsnitt Fagregister U 1920
Femte avsnitt Fagregister V 1921
Femte avsnitt Fagregister X,Æ,Ø 1926
Femte avsnitt Fagregister upaginert
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1915 /1915 - 37. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner