Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Register til 1ste og 2det avsnitt upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Kongehuset, Statlige og kommunale kontor, store pr A upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr A 30
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr B 38
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr D 47
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr E 53
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr F 54
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr G 58
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr H 63
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr I 64
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr J 65
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr K 70
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr L 74
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr M 76
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr N 77
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr O P 79
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr R 82
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr S 86
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr T 90
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr U 93
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr V 94
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store pr Aker kommune 96
Annonser upaginert
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Bad, kirker og bedehus upaginert
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn 110
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger etc. 111
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospitaler 114
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyler, barnehjem, søndagsskoler 115
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskaper 116
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 136
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 148
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 151
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 154
Andre avsnitt Skoler Private skoler 158
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 164
Andre avsnitt Befordringsmidler 172
Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister A upaginert
Tredje avsnitt Personregister B 245
Tredje avsnitt Personregister C 306
Tredje avsnitt Personregister D 335
Tredje avsnitt Personregister E 353
Tredje avsnitt Personregister F 384
Tredje avsnitt Personregister G 408
Tredje avsnitt Personregister H 443
Tredje avsnitt Personregister I 546
Tredje avsnitt Personregister J 554
Tredje avsnitt Personregister K 617
Tredje avsnitt Personregister L 660
Tredje avsnitt Personregister M 711
Tredje avsnitt Personregister N 748
Tredje avsnitt Personregister O 789
Tredje avsnitt Personregister P 836
Tredje avsnitt Personregister Q 867
Tredje avsnitt Personregister R 868
Tredje avsnitt Personregister S 895
Tredje avsnitt Personregister T 974
Tredje avsnitt Personregister U 1006
Tredje avsnitt Personregister V W 1010
Tredje avsnitt Personregister Y Z 1040
Tredje avsnitt Personregister Æ Ø 1042
Annonser upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister A upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister B 1094
Fjerde avsnitt Gateregister C 1127
Fjerde avsnitt Gateregister D 1137
Fjerde avsnitt Gateregister E 1152
Fjerde avsnitt Gateregister F 1168
Fjerde avsnitt Gateregister G 1187
Fjerde avsnitt Gateregister H 1207
Fjerde avsnitt Gateregister I 1247
Fjerde avsnitt Gateregister J 1252
Fjerde avsnitt Gateregister K 1262
Fjerde avsnitt Gateregister L 1293
Fjerde avsnitt Gateregister M 1306
Fjerde avsnitt Gateregister N 1343
Fjerde avsnitt Gateregister O 1361
Fjerde avsnitt Gateregister P 1374
Fjerde avsnitt Gateregister R 1392
Fjerde avsnitt Gateregister S 1410
Fjerde avsnitt Gateregister T 1486
Fjerde avsnitt Gateregister U 1532
Fjerde avsnitt Gateregister V 1543
Fjerde avsnitt Gateregister W 1561
Fjerde avsnitt Gateregister Y 1572
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1573
Fjerde avsnitt Gateregister Bydeler 1578
Annonser 1580
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse upaginert
Femte avsnitt Fagregister A upaginert
Femte avsnitt Fagregister B 1604
Femte avsnitt Fagregister C 1613
Femte avsnitt Fagregister D 1614
Femte avsnitt Fagregister E 1617
Femte avsnitt Fagregister F 1619
Femte avsnitt Fagregister G 1623
Femte avsnitt Fagregister H 1627
Femte avsnitt Fagregister I 1630
Femte avsnitt Fagregister J 1637
Femte avsnitt Fagregister K 1638
Femte avsnitt Fagregister L 1651
Femte avsnitt Fagregister M 1655
Femte avsnitt Fagregister N 1668
Femte avsnitt Fagregister O P 1669
Femte avsnitt Fagregister R 1674
Femte avsnitt Fagregister S 1677
Femte avsnitt Fagregister T 1699
Femte avsnitt Fagregister U V 1706
Femte avsnitt Fagregister Ø 1711
Annonser 1712
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1911 /1911 - 33. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner