Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Register til første og andre avsnitt upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak a 19
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak b 28
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak d 38
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak e 43
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak f 44
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak g 46
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak h 49
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak j 51
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak k 56
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak l 59
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak m 61
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak n 62
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak o 63
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak p 64
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak r 67
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak s 70
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak t 75
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak u 77
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak v 78
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak a 80
Første avsnitt Annonser upaginert
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Badeanstalter / Kirker og bedehus i Statskirken 91
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn utenfor statskirken 92
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger, museer og teatre 93
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospital 95
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 96
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 97
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 110
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 119
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 122
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Offentlige skoler 124
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Private skoler 127
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Folkeskolen 133
Andre avsnitt Befordringsmidler 141
Andre avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister a upaginert
Tredje avsnitt Personregister b 206
Tredje avsnitt Personregister c 256
Tredje avsnitt Personregister d 288
Tredje avsnitt Personregister e 302
Tredje avsnitt Personregister f 329
Tredje avsnitt Personregister g 349
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister g 373
Tredje avsnitt Personregister h 378
Tredje avsnitt Personregister i 461
Tredje avsnitt Personregister j 468
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister j 477
Tredje avsnitt Personregister k 519
Tredje avsnitt Personregister l 548
Tredje avsnitt Personregister m 593
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister m 613
Tredje avsnitt Personregister n 619
Tredje avsnitt Personregister o 650
Tredje avsnitt Personregister p 691
Tredje avsnitt Personregister q 717
Tredje avsnitt Personregister r 718
Tredje avsnitt Personregister s 740
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister s 785
Tredje avsnitt Personregister t 805
Tredje avsnitt Personregister u 831
Tredje avsnitt Personregister v-w 833
Tredje avsnitt Personregister y 858
Tredje avsnitt Personregister z 859
Tredje avsnitt Personregister æ-ø 860
Tredje avsnitt Annonser 881
Fjerde avsnitt Gateregister a upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister b 903
Fjerde avsnitt Gateregister c 931
Fjerde avsnitt Gateregister d 939
Fjerde avsnitt Gateregister e 951
Fjerde avsnitt Gateregister f 965
Fjerde avsnitt Gateregister g 983
Fjerde avsnitt Gateregister h 1000
Fjerde avsnitt Gateregister i 1033
Fjerde avsnitt Gateregister j 1038
Fjerde avsnitt Gateregister k 1047
Fjerde avsnitt Gateregister l 1073
Fjerde avsnitt Gateregister m 1084
Fjerde avsnitt Gateregister n 1114
Fjerde avsnitt Gateregister o 1129
Fjerde avsnitt Gateregister p 1141
Fjerde avsnitt Gateregister r 1155
Fjerde avsnitt Gateregister s 1171
Fjerde avsnitt Gateregister t 1236
Fjerde avsnitt Gateregister u 1273
Fjerde avsnitt Gateregister v 1283
Fjerde avsnitt Gateregister w 1297
Fjerde avsnitt Gateregister z 1306
Fjerde avsnitt Gateregister ø 1307
Fjerde avsnitt Annonser 1315
Femte avsnitt Fagregister a upaginert
Femte avsnitt Fagregister b 1336
Femte avsnitt Fagregister c 1344
Femte avsnitt Fagregister d 1345
Femte avsnitt Fagregister e 1347
Femte avsnitt Annonser upaginert
Femte avsnitt Fagregister f 1349
Femte avsnitt Fagregister g 1352
Femte avsnitt Fagregister h 1355
Femte avsnitt Fagregister i 1359
Femte avsnitt Fagregister j 1364
Femte avsnitt Fagregister k 1365
Femte avsnitt Fagregister l 1377
Femte avsnitt Fagregister m 1381
Femte avsnitt Fagregister p 1393
Femte avsnitt Fagregister r 1396
Femte avsnitt Fagregister s 1399
Femte avsnitt Fagregister t 1419
Femte avsnitt Fagregister u 1425
Femte avsnitt Fagregister v 1426
Femte avsnitt Fagregister x 1429
Femte avsnitt Fagregister æ 1430
Femte avsnitt Annonser 1431
Tillegg og rettelser 1433
Annonseavdelingen upaginert
Annonseavdelingen Register over de averterende firmaer upaginert
Annonseavdelingen Annonser 1445
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1904 /1904 - 26. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner