Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonse upaginert
Innhold upaginert
Register til første og andre avsnitt upaginert
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A upaginert
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A-B 27
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 28
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B-D 37
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 38
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D-F 43
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 44
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F-G 45
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 46
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G-H 49
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H-J 50
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 51
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J-K 55
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 56
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K-L 59
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L-M 60
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 61
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M-N 62
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N-O 63
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 64
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P-R 66
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 67
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R-S 70
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 71
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S-T 75
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 76
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T-U 76
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U-V 76
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 76
Register til første og andre avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker 76
Annonser 76
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn Badeanstalter/Kirker og bedehus i Statskirken upaginert
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn Religiøse samfunn utenfor Statskirken/Offentlige b 86
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn Offentlige bygninger, museer og teatre 87
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn Sykehus og hospital 89
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 90
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 91
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 103
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 111
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonistinnretninger og understøttelsesforeninge 113
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 116
Andre avsnitt Skoler Private skoler 118
Andre avsnitt Skoler Folkeskolen 125
Andre avsnitt Befordringsmidler 128
Anonser 128
Tredje avsnitt Personregister A upaginert
Tredje avsnitt Personregister B 191
Tredje avsnitt Personregister C 240
Tredje avsnitt Personregister D 270
Tredje avsnitt Personregister E 285
Tredje avsnitt Personregister F 311
Tredje avsnitt Personregister G 331
Tredje avsnitt Personregister H 359
Tredje avsnitt Personregister I 443
Tredje avsnitt Personregister J 449
Tredje avsnitt Personregister K 501
Tredje avsnitt Personregister L 528
Tredje avsnitt Personregister M 572
Tredje avsnitt Personregister N 602
Tredje avsnitt Personregister O 633
Tredje avsnitt Personregister P 675
Tredje avsnitt Personregister Q 702
Tredje avsnitt Personregister R 703
Tredje avsnitt Personregister S 725
Tredje avsnitt Personregister T 788
Tredje avsnitt Personregister U 814
Tredje avsnitt Personregister V,W 817
Tredje avsnitt Personregister Y,Z 841
Tredje avsnitt Personregister Æ 842
Tredje avsnitt Personregister Ø 842
Annonser 843
Fjerde avsnitt Gateregister A upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister B 865
Fjerde avsnitt Gateregister C 893
Fjerde avsnitt Gateregister D 901
Fjerde avsnitt Gateregister E 914
Fjerde avsnitt Gateregister F 927
Fjerde avsnitt Gateregister G 944
Fjerde avsnitt Gateregister H 960
Fjerde avsnitt Gateregister I 994
Fjerde avsnitt Gateregister J 999
Fjerde avsnitt Gateregister K 1007
Fjerde avsnitt Gateregister L 1033
Fjerde avsnitt Gateregister M 1044
Fjerde avsnitt Gateregister N 1074
Fjerde avsnitt Gateregister O 1089
Fjerde avsnitt Gateregister P 1100
Fjerde avsnitt Gateregister R 1114
Fjerde avsnitt Gateregister S 1130
Fjerde avsnitt Gateregister T 1195
Fjerde avsnitt Gateregister U 1232
Fjerde avsnitt Gateregister V 1241
Fjerde avsnitt Gateregister W 1254
Fjerde avsnitt Gateregister Y,Z 1264
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1265
Annonser 1305
Femte avsnitt Fagregister A upaginert
Femte avsnitt Fagregister B 1328
Femte avsnitt Fagregister C,D 1337
Femte avsnitt Fagregister E 1340
Femte avsnitt Fagregister F 1341
Femte avsnitt Fagregister G 1344
Femte avsnitt Fagregister H 1347
Femte avsnitt Fagregister I 1351
Femte avsnitt Fagregister J 1357
Femte avsnitt Fagregister K 1358
Femte avsnitt Fagregister L 1371
Femte avsnitt Fagregister M 1375
Femte avsnitt Fagregister N 1386
Femte avsnitt Fagregister O,P 1387
Femte avsnitt Fagregister R 1390
Femte avsnitt Fagregister S 1393
Femte avsnitt Fagregister T 1414
Femte avsnitt Fagregister U,V 1420
Femte avsnitt Fagregister X 1424
Femte avsnitt Fagregister Æ 1425
Tillegg og rettelser 1426
Annonseavdelingen Register over averterende firmaer upaginert
Annonseavdelingen Annonser 1427
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1903 /1903 - 25. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner