Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Innhold upaginert
Register upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A 19
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A-B 26
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 27
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B-D 36
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 37
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D-E 41
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E-F 42
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 43
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F-G 44
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 45
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H-J 48
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 49
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J-K 53
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 54
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K-L 56
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 57
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L-M 58
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M-N 59
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N-P 60
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 61
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P-R 63
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 64
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R-S 66
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 67
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S-T 71
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T-U 72
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U-V 73
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker kommune 76
Annonser 77
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse samfunn, offentlige bygning Badeanstalter/Kirker og bedehus i Statskirken 85
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse samfunn, offentlige bygning Religiøse samfunn/Offentlige bygninger etc. 86
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse samfunn, offentlige bygning Offentlige bygninger etc. 88
Andre avsnitt Bad, kirker, religiøse samfunn, offentlige bygning Sykehus og hospital 89
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 90
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 91
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 102
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 104
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 106
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 109
Andre avsnitt Skoler Private skoler 111
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 118
Andre avsnitt Befordringsmidler 126
Annonser 128
Tredje avsnitt Personregister A 139
Tredje avsnitt Personregister B 191
Tredje avsnitt Personregister C 238
Tredje avsnitt Personregister D 267
Tredje avsnitt Personregister E 281
Tredje avsnitt Personregister F 305
Tredje avsnitt Personregister G 324
Tredje avsnitt Personregister H 351
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister H 389
Tredje avsnitt Personregister I 430
Tredje avsnitt Personregister J 437
Tredje avsnitt Personregister K 486
Tredje avsnitt Personregister L 511
Tredje avsnitt Personregister M 553
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister M 577
Tredje avsnitt Personregister N 582
Tredje avsnitt Personregister O 611
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister O 619
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister O 639
Tredje avsnitt Personregister P 651
Tredje avsnitt Personregister Q-R 677
Tredje avsnitt Personregister R 678
Tredje avsnitt Annonser upaginert
Tredje avsnitt Personregister R 689
Tredje avsnitt Personregister S 698
Tredje avsnitt Personregister T 758
Tredje avsnitt Personregister U 782
Tredje avsnitt Personregister V-W 785
Tredje avsnitt Personregister Y-Z 808
Tredje avsnitt Personregister Æ-Ø 809
Tredje avsnitt Personregister Ø 810
Annonser 843
Fjerde avsnitt Gateregister A 853
Fjerde avsnitt Gateregister B 864
Fjerde avsnitt Gateregister C 892
Fjerde avsnitt Gateregister D 900
Fjerde avsnitt Gateregister E 912
Fjerde avsnitt Gateregister F 925
Fjerde avsnitt Gateregister G 942
Fjerde avsnitt Gateregister H 958
Fjerde avsnitt Gateregister I 991
Fjerde avsnitt Gateregister J 995
Fjerde avsnitt Gateregister K 1003
Fjerde avsnitt Gateregister L 1029
Fjerde avsnitt Gateregister M 1040
Fjerde avsnitt Gateregister N 1070
Fjerde avsnitt Gateregister O 1085
Fjerde avsnitt Gateregister P 1096
Fjerde avsnitt Gateregister R 1110
Fjerde avsnitt Gateregister S 1126
Fjerde avsnitt Gateregister T 1190
Fjerde avsnitt Gateregister U 1227
Fjerde avsnitt Gateregister V 1236
Fjerde avsnitt Gateregister W 1249
Fjerde avsnitt Gateregister Y 1257
Fjerde avsnitt Gateregister Z-Ø 1258
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1259
Annonser 1304
Femte avsnitt Fagregister A 1315
Femte avsnitt Fagregister B 1327
Femte avsnitt Fagregister C 1335
Femte avsnitt Fagregister D 1336
Femte avsnitt Fagregister E 1338
Femte avsnitt Fagregister F 1339
Femte avsnitt Fagregister G 1343
Femte avsnitt Fagregister H 1345
Femte avsnitt Fagregister I 1349
Femte avsnitt Fagregister J-K 1355
Femte avsnitt Fagregister K 1356
Femte avsnitt Fagregister L 1367
Femte avsnitt Fagregister M 1371
Femte avsnitt Fagregister N-O 1384
Femte avsnitt Fagregister P 1385
Femte avsnitt Fagregister R 1388
Femte avsnitt Fagregister S 1392
Femte avsnitt Fagregister T 1414
Femte avsnitt Fagregister U 1419
Femte avsnitt Fagregister V 1420
Femte avsnitt Fagregister X-Æ 1423-1425
Annonseavdelingen Register over averterende firmaer upaginert
Annonser 1427
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1902 /1902 - 24. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner