Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Permer upaginert
Annonser 1
Innholdsfortegnelse upaginert
Forord upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Register til 1. og 2. avsnitt upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak A upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak B 25
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak D 33
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak E 38
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak F 39
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak G 40
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak H 43
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak I-J 44
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak K 48
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak L 51
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak M 52
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak N 53
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak O-P 54
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak R 56
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak S 59
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak T 63
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak U 64
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak V 65
Annonser 71
2. avsnitt Badeanstalter, kirker, offentlige bygninger, teatre m.m. upaginert
2. avsnitt Foreninger, legater, stiftelser, sykehus m.m. 92
2. avsnitt Skoler 114
Oppfordring til publikum 131
Tittelside upaginert
Annonser 133
Oppfordring til publikum 150
3. avsnitt: Personregister A 151
3. avsnitt: Personregister B 201
3. avsnitt: Personregister C 244
3. avsnitt: Personregister D 274
3. avsnitt: Personregister E 287
3. avsnitt: Personregister F 311
3. avsnitt: Personregister G 328
3. avsnitt: Personregister H 355
3. avsnitt: Personregister I 433
3. avsnitt: Personregister J 439
3. avsnitt: Personregister K 487
3. avsnitt: Personregister L 511
3. avsnitt: Personregister M 552
3. avsnitt: Personregister N 580
3. avsnitt: Personregister O 609
3. avsnitt: Personregister P 649
3. avsnitt: Personregister Q 674
3. avsnitt: Personregister R 675
3. avsnitt: Personregister S 695
3. avsnitt: Personregister T 753
3. avsnitt: Personregister U 775
3. avsnitt: Personregister V/W 778
3. avsnitt: Personregister Y 780
3. avsnitt: Personregister Z 780
3. avsnitt: Personregister Æ-Ø 780
Oppfordring til publikum upaginert
Annonser upaginert
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 799
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 810
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C 834
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 837
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 850
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 863
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 880
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 896
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I 929
4. avsnitt: Hus og gater med beboere J 933
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 940
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 970
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 981
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 1012
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 1025
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 1035
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 1049
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 1066
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 1130
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 1167
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 1176
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 1189
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y 1198
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Z-Ø 1199
Annonser upaginert
5. avsnitt Håndverks- og handelsfag, samt en del andre fag 1233
Register over averterende upaginert
Annonser upaginert
Kildeinformasjon
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Adressebøker nr. 1900 /1900 - 22. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner