Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kristiania adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Annonser 3
Tittelside upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak A upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak B 24
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak D 28
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak E-F 30
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak G 31
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak H 33
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak I-J 34
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak K 36
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak L 39
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak M-N 40
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak O-P 41
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak R 42
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak S 43
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak T-U 46
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak V 47
Annonser upaginert
2. avsnitt Badeanstalter, kirker, offentlige bygninger, teatre m.m. 61
2. avsnitt Foreninger, legater, stiftelser, sykehus m.m. 64
2. avsnitt Skoler 83
2. avsnitt Befordringsmidler etc. 90
Annonser 93
3. avsnitt: Personregister A 101
3. avsnitt: Personregister B 145
3. avsnitt: Personregister C 185
3. avsnitt: Personregister D 211
3. avsnitt: Personregister E 223
3. avsnitt: Personregister F 243
3. avsnitt: Personregister G 258
3. avsnitt: Personregister H 281
3. avsnitt: Personregister I 349
3. avsnitt: Personregister J 354
3. avsnitt: Personregister K 397
3. avsnitt: Personregister L 418
3. avsnitt: Personregister M 454
3. avsnitt: Personregister N 479
3. avsnitt: Personregister O 505
3. avsnitt: Personregister P 540
3. avsnitt: Personregister Q 562
3. avsnitt: Personregister R 563
3. avsnitt: Personregister S 581
3. avsnitt: Personregister T 632
3. avsnitt: Personregister U 653
3. avsnitt: Personregister V/W 656
3. avsnitt: Personregister Y-Z 656s
3. avsnitt: Personregister Æ-Ø 656t
Annonser upaginert
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 659
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 669
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C-D 693
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 705
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 717
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 733
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 749
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I 780
4. avsnitt: Hus og gater med beboere J 784
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 790
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 821
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 831
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 861
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 873
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 884
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 898
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 914
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 974
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 1009
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 1018
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 1030
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y-Z 1030
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Ø 1030
Annonser upaginert
5. avsnitt Håndverks- og handelsfag, samt en del andre fag 1033
Oppfordring til publikum upaginert
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kristiania adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1899/1899 - 21. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner