Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Annonser upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak 19
Annonser upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak 33
Annonser 53
2. avsnitt Badeanstalter, kirker, offentlige bygninger, teatre m.m. 61
2. avsnitt Foreninger, legater, stiftelser, sykehus m.m. 63
2. avsnitt Skoler 82
2. avsnitt Befordringsmidler etc. 88-91
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister A 101
3. avsnitt: Personregister B 139
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister B 157
3. avsnitt: Personregister C 175
3. avsnitt: Personregister D 199
3. avsnitt: Personregister E 209
3. avsnitt: Personregister F 228
3. avsnitt: Personregister G 242
3. avsnitt: Personregister H 263
3. avsnitt: Personregister I 324
3. avsnitt: Personregister J 330
3. avsnitt: Personregister K 369
3. avsnitt: Personregister L 388
3. avsnitt: Personregister M 421
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister M 423
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister M 439
3. avsnitt: Personregister N 443
3. avsnitt: Personregister O 467
3. avsnitt: Personregister P 499
3. avsnitt: Personregister Q-R 520
3. avsnitt: Personregister S 536
3. avsnitt: Personregister T 583
3. avsnitt: Personregister U 601
3. avsnitt: Personregister V-W 603
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister V-W 606e
3. avsnitt: Personregister Y-Z 606n
3. avsnitt: Personregister Ø 606o
Annonser upaginert
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 609
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 619
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 641
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 652
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 662
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 676
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 692
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I 720
4. avsnitt: Hus og gater med beboere J 724
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K (C) 730
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 757
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 767
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 794
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 805
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 814
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 827
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 843
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 899
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 933
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 942
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 953
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y-Z 961
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Ø 962
Annonser 972
5. avsnitt: Forretnings- og industridrivende 975
Register over averterende 1103
Annonser 1104
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1898 /1898 - 20. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner