Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelside upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Annonser upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak A 19
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak B 24
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak D 29
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak E-F 33
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak G 34
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak H 36
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak I-J 37
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak K 39
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak L 41
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak M 42
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak N-P 43
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak R-S 45
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak T 49
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak U 50
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak V 51
Annonser upaginert
2. avsnitt Bygninger offentlige, teatre m.m. 65
2. avsnitt Foreninger, hospitaler, legater, stiftelser m.m. 68
2. avsnitt Skoler 89
2. avsnitt Befordringsmidler etc. 99
Annonser 104
3. avsnitt: Personregister A 121
3. avsnitt: Personregister B 143
3. avsnitt: Personregister C 161
3. avsnitt: Personregister D 175
3. avsnitt: Personregister E 180
3. avsnitt: Personregister F 190
3. avsnitt: Personregister G 196
3. avsnitt: Personregister H 206
3. avsnitt: Personregister I 238
3. avsnitt: Personregister J 241
3. avsnitt: Personregister K 260
3. avsnitt: Personregister L 269
3. avsnitt: Personregister M 285
3. avsnitt: Personregister N 295
3. avsnitt: Personregister O 306
3. avsnitt: Personregister P 327
3. avsnitt: Personregister Q-R 338
3. avsnitt: Personregister S 344
3. avsnitt: Personregister T 366
3. avsnitt: Personregister U 375
3. avsnitt: Personregister V/W 376
3. avsnitt: Personregister Y-Z 380d
3. avsnitt: Personregister Ø 380e
Annonse 380g
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 389
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 394
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 403
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 407
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 411
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 417
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 425
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I 435
4. avsnitt: Hus og gater med beboere J 437
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 438
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 449
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 453
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 464
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 470
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 474
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 481
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 486
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 508
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 523
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 526
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 531
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y 534
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Z-Ø 535
Annonser 537
5. avsnitt Håndverks- og handelsfag, samt en del andre fag 545
Annonser upaginert
6. avsnitt Firmaregister 601
Annonser 615
Fortegnelse over averterende upaginert
Annonser 635
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1886 /1886 - 8. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner