Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Tittelside upaginert
Forord upaginert
Register upaginert
Trykkfeil upaginert
Forkortelser av gatenavn upaginert
Rettelser upaginert
1. avsnitt Kongehus, høyesterett og regjering 1
1. avsnitt Universitetet 3
1. avsnitt Storting og departement 4
1. avsnitt Kirke- og undervisningsdep.: Embetsmenn m.v. 8
1. avsnitt Justis- og politidep.: Embetsmenn m.v. 10
1. avsnitt Indredep.: Embetsmenn m.v. 13
1. avsnitt Finans- og tolldep.: Embetsmenn m.v. 17
1. avsnitt Armédep.: Embetsmenn m.v. 18
1. avsnitt Marine- og postdep.: Embetsmenn m.v. 23
1. avsnitt Banker 24
1. avsnitt Byens formenn og repr. / Kommunale bestillingsmenn 27
1. avsnitt Offentlig transport 30
2. avsnitt Bygninger, offentlige teatre m.m. 41
2. avsnitt Hospitaler, legater, stiftelser, foreninger m.m. 43
2. avsnitt Kirker, bedehus og skoler 57
3. avsnitt: Personregister A 1
3. avsnitt: Personregister B 18
3. avsnitt: Personregister C 30
3. avsnitt: Personregister D 42
3. avsnitt: Personregister E 45
3. avsnitt: Personregister F 54
3. avsnitt: Personregister G 59
3. avsnitt: Personregister H 68
3. avsnitt: Personregister I/J 94
3. avsnitt: Personregister K 114
3. avsnitt: Personregister L 120
3. avsnitt: Personregister M 133
3. avsnitt: Personregister N 140
3. avsnitt: Personregister O 149
3. avsnitt: Personregister P 168
3. avsnitt: Personregister Q-R 177
3. avsnitt: Personregister S 183
3. avsnitt: Personregister T 199
3. avsnitt: Personregister U 207
3. avsnitt: Personregister V-W 208
3. avsnitt: Personregister Y 213
3. avsnitt: Personregister Z-Ø 214
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 216
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 220
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C 229
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 232
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 236
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 240
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 245
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 251
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I/J 257
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 259
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 265
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 270
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 280
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 285
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 287
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 293
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 298
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 317
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 328
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 330
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 334
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y 335
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Z-Ø 336
4. avsnitt Menighetenes inndeling 338
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere A 340
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere B 344
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere C 347
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere D 351
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere E-F 352
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere G 353
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere H 355
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere I/J 356
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere K 357
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere L 358
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere M 360
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere N-P 364
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere R 366
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere S 367
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere T 374
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere U 375
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere V 376
Fortegnelse over averterende V 379
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1881 /1881 - 3. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner