Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Annonser upaginert
Tittelside upaginert
Register upaginert
Forkortelser av gatenavn upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Trykkfeil upaginert
1. avsnitt Kongehus, høyesterett og regjering 1
1. avsnitt Universitetet 3
1. avsnitt Storting og departement 4
1. avsnitt Kirke- og undervisningsdep.: Embetsmenn m.v. 8
1. avsnitt Justis- og politidep.: Embetsmenn m.v. 10
1. avsnitt Indredep.: Embetsmenn m.v. 13
1. avsnitt Finans- og tolldep.: Embetsmenn m.v. 17
1. avsnitt Armédep.: Embetsmenn m.v. 18
1. avsnitt Marine- og postdep.: Embetsmenn m.v. 23
1. avsnitt Banker 25
1. avsnitt Byens formenn og representanter 27
1. avsnitt Kommunale bestillingsmenn 28
1. avsnitt Offentlig transport 31
2. avsnitt Bygninger, offentlige, teatre m.m. 44
2. avsnitt Hospitaler, legater, stiftelser, foreninger m.m. 46
2. avsnitt Kirker og bedehus 57
2. avsnitt Skoler 58
3. avsnitt: Personregister A 65
3. avsnitt: Personregister B 81
3. avsnitt: Personregister C 94
3. avsnitt: Personregister D 105
3. avsnitt: Personregister E 108
3. avsnitt: Personregister F 116
3. avsnitt: Personregister G 121
3. avsnitt: Personregister H 129
3. avsnitt: Personregister I/J 156
3. avsnitt: Personregister K 175
3. avsnitt: Personregister L 181
3. avsnitt: Personregister M 194
3. avsnitt: Personregister N 201
3. avsnitt: Personregister O 210
3. avsnitt: Personregister P 229
3. avsnitt: Personregister Q-R 238
3. avsnitt: Personregister S 244
3. avsnitt: Personregister T 261
3. avsnitt: Personregister U-V 269
3. avsnitt: Personregister W 270
3. avsnitt: Personregister Y-Z 275
3. avsnitt: Personregister Ø 276
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 278
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 282
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C 290
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 294
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 297
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 301
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 306
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 311
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I/J 317
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 319
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 324
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 329
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 338
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 343
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 345
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 350
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 355
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 373
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 384
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 387
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 391
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y-Ø 393
4. avsnitt Menighetenes inndeling 395
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere A 397
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere B 400
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere C 403
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere D 407
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere E-F 408
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere G 409
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere H 410
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere I/J 411
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere K 413
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere L 414
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere M 416
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere N-P 420
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere R 421
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere S 422
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere T 434
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere U 435
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere V 436
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere X 439
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1880 /1880 - 2. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner