Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Forkortelser av gatenavn upaginert
1. avsnitt Kongehuset, høyesterett og regjering upaginert
1. avsnitt Universitetet IX
1. avsnitt Storting og departement X
1. avsnitt Kirke- og undervisningsdep.: Embetsmenn m.v. XIII
1. avsnitt Justis- og politidep.: Embetsmenn m.v. XIX
1. avsnitt Indredep.: Embetsmenn m.v. XXII
1. avsnitt Finans- og tolldep.: Embetsmenn m.v. XXV
1. avsnitt Armédep.: Embetsmenn m.v. XXVI
1. avsnitt Marine- og postdep.: Embetsmenn m.v. XXX
1. avsnitt Banker XXXII
1. avsnitt Byens formenn og representanter XXXIV
1. avsnitt Kommunale bestillingsmenn XXXV
1. avsnitt Offentlig transport XXXVII
2. avsnitt Bygninger, offentlige upaginert
2. avsnitt Hospitaler, legater, stiftelser m.m. XLIX
2. avsnitt Kirker, bedehus og skoler LVII
Tillegg til 1.-2. avsnitt LIX
3. avsnitt: Personregister A upaginert
3. avsnitt: Personregister B 15
3. avsnitt: Personregister C 25
3. avsnitt: Personregister D 34
3. avsnitt: Personregister E 37
3. avsnitt: Personregister F 44
3. avsnitt: Personregister G 48
3. avsnitt: Personregister H 55
3. avsnitt: Personregister I/J 77
3. avsnitt: Personregister K 94
3. avsnitt: Personregister L 99
3. avsnitt: Personregister M 109
3. avsnitt: Personregister N 116
3. avsnitt: Personregister O 123
3. avsnitt: Personregister P 139
3. avsnitt: Personregister Q 147
3. avsnitt: Personregister R 148
3. avsnitt: Personregister S 152
3. avsnitt: Personregister T 166
3. avsnitt: Personregister U 172
3. avsnitt: Personregister V 173
3. avsnitt: Personregister W 174
3. avsnitt: Personregister Y-Ø 178
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 180
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 183
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C 191
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 193
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 196
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 199
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 203
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 207
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I/J 213
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 215
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 219
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 223
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 231
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 235
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 237
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 242
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 246
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 260
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 269
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 271
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 274
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y 275
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Z-Ø 276
4. avsnitt Menighetenes inndeling 277
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere A 279
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere B 283
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere C 284
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere D-F 287
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere G 288
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere H-I/J 290
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere K-L 292
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere M 294
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere N-P 297
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere R-S 298
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere T 308
5. avsnitt: Borgerlige næringsveier, innehavere U-V 309
Trykkfeil upaginert
Register upaginert
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1879 /1879 - 1. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner