Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SENJA OG TROMS FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1762 - september 1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 5
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi 14
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Astafjord prestegjeld 16
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Trondenes prestegjeld 39
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Kvæfjord prestegjeld 61
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Sand prestegjeld 75
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Lenvik prestegjeld 82
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Torsken prestegjeld 96
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Tranøy prestegjeld 100
1762 - september 1763 Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi Berg sogn 111
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi 116
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi Skjervøy prestegjeld 118
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi Lyngen prestegjeld 137
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi Tromsø menigheter 147
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi Karlsøy prestegjeld 171
1762 - september 1763 Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi 181
1762 - september 1763 Vedlegg 3: Spesifikasjon over til- og avgang 183
1762 - september 1763 Vedlegg 4 med bilag 1-10: Til- og avgangslister Senja fogderi 192
1762 - september 1763 Vedlegg 5 med bilag 12-19: Til- og avgangslister Tromsø fogderi 214
1762 - september 1763 Vedlegg 6: Kvittering 226
Oktober 1763 - september 1764 Regnskap og summarisk ekstrakt 228
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi 236
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Lenvik sogn 238
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Tranøy prestegjeld 249
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Torsken, Berg og Mefjord 264
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Sand tingsted 273
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Sand prestegjeld 280
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Kvæfjord tingsted 288
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Kvæfjord prestegjeld 290
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Fauskevåg tingsted og Trones prestegjeld 305
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi Astafjord tinglag 322
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi 347
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi 349
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi Skjervøy prestegjeld 351
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi Tromsø, Karlsøy og Lyngen sogn 373
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi Karlsøy sogn og Helgøy tinglag 394
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi Lyngen sogn og Helgøy tinglag 406
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi Tromsø og Hillesøy sogn 417
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi 431
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 3: Spesifikasjon over til- og avgang 433
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 4-5: Til- og avgangslister 443
Oktober 1763 - september 1764 Vedlegg 6-8: Kvitteringer 481
Oktober 1764 - september 1765 Regnskap og summarisk ekstrakt 487
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt 495
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt D: Manntall for Sand prestegjeld 497
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt E: Manntall for Tranøy og Dyrøy prestegjeld 506
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt F: Manntall for Lenvik og Hillesøy sogn 517
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt H: Manntall for Torsken menighet 531
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt L: Manntall for Tromsø og Helgøy menigheter 538
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 2: Spesifikasjon over til- og avgang 551
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 3: Summarisk ekstrakt over fritak 555
Oktober 1764 - september 1765 Vedlegg 4-5: Kvitteringer 558
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R68/L4845
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R68: SENJA OG TROMS FOGDERI
L4845: Ekstraskatten Senja og Troms
Ekstraskatt nr. 4845 /1762 - 1765 Troms fylke
Senja og Troms fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner