Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Kristiania tukthusprest Kirkebøker

SKOLEVESEN, Sjeleregistre over fanger i Tukthusets ukeskole
Tittelblad upaginert
Sjeleregister 1857 upaginert
Sjeleregister 1858 upaginert
Sjeleregister 1859 upaginert
Sjeleregister 1860 upaginert
Sjeleregister 1861 upaginert
Sjeleregister 1862 upaginert
Sjeleregister 1863 upaginert
Sjeleregister 1864 upaginert
Sjeleregister 1865 upaginert
Sjeleregister 1866 upaginert
Kvitteringer for forevisninger 1857-1863 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10881/O/Oa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Kristiania tukthusprest Kirkebøker O: SKOLEVESEN
Oa: Sjeleregistre over fanger i Tukthusets ukeskole
L0001: Sjeleregister over mannlige fanger ved ukeskolen
Sjeleregister nr. 1/1857 - 1866 Oslo fylke
Oslo by
Kristiania tukthus org.
- Personopplysninger