Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

HELGELAND FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1699 2
Regnskap 1699 4
Ekstrakt av regnskap 1694-1699 8
Vedlegg A Tiende, Bakke kloster 1699 13
Vedlegg B Matrikkel 1699 18
Vedlegg C Odelsskatt 1699 82
Vedlegg D Rosstjeneste 1699 96
Vedlegg E Husmanns-, håndverker- etc. skatt 1699 107
Vedlegg 1 Postbønder 1699 116
Vedlegg 2 Tingreiseomkostninger 1699 119
Vedlegg 3 Kopp- og ildstedsskatt 1699 122
Antegnelser 1697-1699 130
Innholdsfortegnelse mappe 2 1700 166
Regnskap 1700 167
Vedlegg 1 Tiende, Bakke kloster 1700 174
Vedlegg 2 Matrikkel 1700 179
Vedlegg 3 Odelsskatt 1700 243
Vedlegg 4 Rosstjeneste 1700 255
Vedlegg 5 Husmanns-, håndverker- etc. skatt 1700 266
Vedlegg 6 1700 271
Vedlegg 7 Postbønder 1700 273
Vedlegg 8 Tingreiseomkostninger 1700 276
Innholdsfortegnelse mappe 3 1701 279
Regnskap 1701 282
Vedlegg 1 Tiende, Bakke kloster 1701 286
Vedlegg 2 Matrikkel 1701 291
Vedlegg 3 Odelsskatt 1701 352
Vedlegg 4 Rosstjeneste 1701 364
Vedlegg 5 Presteskatt 1701 375
Vedlegg 6 Husmanns-, håndverker- etc. skatt 1701 378
Vedlegg 7 Postbønder 1701 385
Vedlegg 8 Tingreiseomkostninger 1701 388
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R65/L4507
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R65: HELGELAND FOGDERI
L4507: Fogderegnskap Helgeland
Fogderegnskap nr. 4507 /1699 - 1701 Nordland fylke
Helgeland fogd.
Med ekstrakt 1694-1699, antegnelser 1697-1699. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner