Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

NORDMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 5
1762 Hovedmanntall 12
1762 Hovedmanntall Sunndal prestegjeld 13
1762 Hovedmanntall Tingvoll sogn 23
1762 Hovedmanntall Frei sogn 38
1762 Hovedmanntall Øre sogn 45
1762 Hovedmanntall Kvernes sogn 53
1762 Hovedmanntall Bremsnes sogn 59
1762 Hovedmanntall Kornstad sogn 66
1762 Hovedmanntall Hustad sogn (Mek tinglag) 77
1762 Hovedmanntall Grip fiskevær 79
1762 Hovedmanntall Edøy sogn 82
1762 Hovedmanntall Brattvær sogn 93
1762 Hovedmanntall Hopen sogn 99
1762 Hovedmanntall Aure sogn 102
1762 Hovedmanntall Vinje sogn 115
1762 Hovedmanntall Surnadal prestegjeld 118
1762 Hovedmanntall Stangvik sogn 136
1762 Hovedmanntall Halsa sogn 148
1762 Hovedmanntall Summarisk oversikt 159
1762 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet 160
1762 Vedl. 2: Månedl. til- og avg.l., utkomm. mannsk. 163
1762 Vedlegg 3: Kvittering 191
1762 Ett vedlegg uten nummer: Repartisjon over fattige 193
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 196
1763 Fortegnelse over vedleggene 205
1763 Vedl. 1-8: Kvartalsvise til- og avg.l., ekstrakter 206
1763 Vedlegg 9: Kvittering 345
1763 Vedl. 12-13: Vedr. utg. til ekstrask. inndrivelse 346
1763 Vedlegg 14: Restanser 350
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R56/L3841
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R56: NORDMØRE FOGDERI
L3841: Ekstraskatten Nordmøre
Ekstraskatt nr. 3841 /1762 - 1763 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner