Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

NORDMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1718 2
Regnskap 1718 4
Summarisk ekstrakt 1718 15
Liste over vedlegg 1718 20
Vedlegg 1 Matrikkel 1718 22
Vedlegg 2 Legdsrulle 1718 78
Vedlegg 3 Presteskatt 1718 99
Vedlegg 4 1718 102
Vedlegg 5-6 Sager 1718 104
Vedlegg 7 1718 114
Vedlegg 8 Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1718 117
Vedlegg 9-11 1718 120
Vedlegg 12 Krigsstyr 1718 127
Vedlegg 13 1718 150
Vedlegg 14 Krongods 1718 152
Vedlegg 15 Landbohold 1718 158
Vedlegg 16 1718 162
Vedlegg 17 Landtakst 1718 164
Vedlegg 18 Byksel 1718 166
Vedlegg 19-37 1718 168
Vedlegg 38 Skatteavkortning 1718 222
Vedlegg 39-40 1718 233
Vedlegg 41 Avfellinger 1718 238
Vedlegg 42-43 1718 244
Vedlegg 44 Ødegårder 1718 249
Vedlegg 45 1718 253
Vedlegg 46 Restanser 1718 256
Antegnelser 1718 273
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R56/L3751
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R56: NORDMØRE FOGDERI
L3751: Fogderegnskap Nordmøre
Fogderegnskap nr. 3751 /1718 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner