Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

NORDMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1711 2
Regnskap 1711 4
Vedlegg 1 Matrikkel 1711 23
Vedlegg 2 Ekstrakt av legdsrullen 1711 79
Vedlegg 3 Presteskatt 1711 82
Vedlegg 4 Sager 1711 85
Vedlegg 5 Strandsitter-, håndverker- og husmannsskatt 1711 92
Vedlegg 6 1711 95
Vedlegg 18-29 Kopp-, ildsteds- og rentepengeskatt 1711 99
Vedlegg 30 Kongebrev om ekstraskattene 1711 145
Vedlegg 31-37 Bøter 1711 148
Vedlegg 38 Krongods 1711 177
Vedlegg 39 Landbohold 1711 182
Innholdsfortegnelse mappe 2 1711 185
Vedlegg Ekstraskatter 1711 7 Hovedmanntall parykk-, vogn- og folkelønnskatt 186
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 8 Surnadal 200
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 9 Stangvik 224
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 10 Sunndal 241
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 11 Tingvoll 248
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 12 Kvernes 276
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 13 Grip 290
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 14 Aure med Edøy 293
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 15 Brattvær, Veien og Smøla 301
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 16 Vinjefjorden 308
Vedlegg Ekstraskatter 1711 17 Hovedmanntall, skoskatten 313
Innholdsfortegnelse mappe 3 1711 330
Vedlegg 40 Førstefeste eller bygsel 1711 331
Vedlegg 41 Grunnleie 1711 334
Vedlegg 42 Leidang 1711 337
Vedlegg 43 Tiende 1711 340
Vedlegg 44 Kongebrev ang. tienden 1711 353
Vedlegg 45 Kvitteringer 1711 356
Vedlegg 46 Postbønder 1711 359
Vedlegg 47 Jordegods til Bakke og Reins kloster og Smøla 1711 362
Vedlegg 48 Skatteavkortning 1711 365
Vedlegg 49 Endringer i odelsskatten 1711 375
Vedlegg 50-60 1711 378
Vedlegg 61 Avfellinger 1711 411
Antegnelser 1711 418
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R56/L3745
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R56: NORDMØRE FOGDERI
L3745: Fogderegnskap Nordmøre
Fogderegnskap nr. 3745 /1711 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1711 (skoskatten) Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner