Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

NORDMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1700 2
Regnskap 1700 3
Vedlegg 1 Matrikkel 1700 9
Vedlegg 2 Rosstjeneste 1700 65
Vedlegg 3 Presteskatt 1700 75
Vedlegg 4-5 Sager 1700 78
Vedlegg 6 Strandsitter-, håndverker- og husmannsskatt 1700 87
Vedlegg 7 Ekstrakt av legdsrulle 1700 90
Vedlegg 8 Krongods 1700 93
Vedlegg 9 Landbohold 1700 98
Vedlegg 10 Førstefeste og bygsel 1700 101
Vedlegg 11 Grunnleie 1700 104
Vedlegg 12 Sikt og sakefall 1700 107
Vedlegg 13 Kvitteringer 1700 110
Vedlegg 14 Avfellinger 1700 114
Vedlegg 15-16 1700 121
Vedlegg 17 Jordegods fri for odelsskatt 1700 128
Vedlegg 18 Jordegods til Bakke og Reins kloster og Smøla 1700 139
Vedlegg 19 Reiseutgifter 1700 142
Innholdsfortegnelse mappe 2 1701 145
Regnskap 1701 147
Vedlegg 1 Matrikkel 1701 153
Vedlegg 2 Leidang 1701 208
Vedlegg 3 Rosstjeneste 1701 211
Vedlegg 4 Presteskatt 1701 222
Vedlegg 5-6 Sager 1701 225
Vedlegg 7 Strandsitter-, håndverker- og husmannsskatt 1701 234
Vedlegg 8 Ekstrakt av legdsrulle 1701 239
Vedlegg 9 Krongods 1701 242
Vedlegg 10 Landbohold 1701 247
Vedlegg 11 Førstefeste og bygsel 1701 250
Vedlegg 12 Grunnleie 1701 253
Vedlegg 13 Sikt og sakefall 1701 256
Vedlegg 14-15 1701 265
Vedlegg 16 Kvittering 1701 270
Vedlegg 17 Avfellinger 1701 274
Vedlegg 18 1701 281
Vedlegg 19 Postbønder 1701 286
Vedlegg 20-24 1701 289
Vedlegg 25 Jordegods fri for odelsskatt 1701 304
Vedlegg 26 Jordegods til Bakke og Reins kloster og Smøla 1701 315
Vedlegg 27 Reiseutgifter 1701 318
Innholdsfortegnelse mappe 3 1702 348
Regnskap 1702 350
Vedlegg 1 Matrikkel 1702 356
Vedlegg 2-3 Sager 1702 412
Vedlegg 4 Håndverker- og husmannsskatt 1702 428
Vedlegg 5 Munderingspenger 1702 433
Vedlegg 6 Presteskatt 1702 436
Vedlegg 7 Førstefeste og bygsel 1702 439
Vedlegg 8 Grunnleie 1702 442
Vedlegg 9-14 1702 445
Vedlegg 15 Krongods 1702 474
Vedlegg 16 Landbohold 1702 479
Vedlegg 17 Leidang 1702 482
Vedlegg 18 Kvitteringer 1702 485
Vedlegg 19-20 1702 490
Vedlegg 21 Postbønder 1702 496
Vedlegg 22 Jordegods fri for odelsskatt 1702 499
Vedlegg 23 Jordegods til Bakke og Reins kloster og Smøla 1702 510
Vedlegg 24 Avfellinger 1702 513
Vedlegg 25-30 1702 520
Vedlegg 31 Reiseutgifter 1702 537
Antegnelser 1700-1702 540
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R56/L3739
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R56: NORDMØRE FOGDERI
L3739: Fogderegnskap Nordmøre
Fogderegnskap nr. 3739 /1700 - 1702 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner