Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 2
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall 11
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Bolsøy prestegjeld 12
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Nesset prestegjeld 24
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Grytten prestegjeld 42
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Veøy prestegjeld 71
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Bud prestegjeld 110
1762 Vedlegg 1: Hovedmanntall Aukra prestegjeld 125
1762 Vedlegg 2-4: Manntall med til- og avgangsl. Bolsøy prestegjeld 153
1762 Vedlegg 5: Manntall Nesset prestegjeld 168
1762 Vedlegg 6-8: Manntall og til- og avgangslister Grytten prestegjeld 185
1762 Vedlegg 9-13: Manntall og til- og avgangslister Veøy prestegjeld 234
1762 Vedlegg 14-16: Manntall og til- og avgangslister Bud prestegjeld 290
1762 Vedlegg 17-19: Manntall og til- og avgangslister Aukra prestegjeld 309
1763 Regnskap med to bilag 339
1763 Summarisk ekstrakt av regnskapet 358
1763 Vedlegg 1-12: Til- og avgangslister Bolsøy prestegjeld 362
1763 Vedlegg 13-23: Til- og avgangslister Nesset prestegjeld 388
1763 Vedlegg 24-32: Til- og avgangslister Grytten prestegjeld 411
1763 Vedlegg 33-46: Til- og avgangslister Veøy prestegjeld 433
1763 Vedlegg 47-58: Til- og avgangslister Bud prestegjeld 464
1763 Vedlegg 59-70: Til- og avgangslister Aukra prestegjeld 491
1763 Vedlegg 71-81: Rettelser til manntallene 521
1763 Vedlegg 82-85: Kvitteringer 544
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3730
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3730: Ekstraskatten Romsdal
Ekstraskatt nr. 3730 /1762 - 1763 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner