Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1718 2
Regnskap 1718 3
Liste over vedlegg 1718 13
Vedlegg 1 Matrikkel 1718 17
Vedlegg 2 Jordegods fri for rosstjeneste 1718 76
Vedlegg 3 Presteskatt 1718 83
Vedlegg 4 Tingsvitne 1718 85
Vedlegg 5 Kverner 1718 88
Vedlegg 6 Sager 1718 91
Vedlegg 7-8 Husmanns- og strandsitterskatt 1718 99
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1718 105
Vedlegg 10-12 Krigsstyr 1718 107
Vedlegg 13 Jordebok, krongods og militære gårder 1718 129
Vedlegg 14 Landbohold 1718 132
Vedlegg 15 Krigsjordebok 1718 134
Vedlegg 16 Leidang 1718 137
Vedlegg 17 Kapitelstaksten 1718 157
Vedlegg 18-19 Tingsvitne, gårdene Talset og Raknes 1718 159
Vedlegg 20-22 Autorisasjon for stemplet papir 1718 163
Vedlegg 23 Vaccante og absente ved militæret 1718 169
Vedlegg 24-29 Kvitteringer 1718 171
Vedlegg 30 Jordegods fri for odelsskatt 1718 186
Vedlegg 31 Jordegods fri for munderingspenger 1718 195
Vedlegg 32 Regnskap, gårdene Talset og Raknes 1718 198
Vedlegg 33 Kvittering 1718 200
Vedlegg 34 Regnskap over det fogden skal svare for etter antegnelser 1715-1716 202
Vedlegg 35 Kvittering 1718 205
Vedlegg 36 Restanser 1718 208
Innholdsfortegnelse mappe 2 1718 234
Antegnelser 1718 235
Regnskap over fogdens gjeld ifølge antegnelser 1718 264
Summarisk ekstrakt 1718 266
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3665
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3665: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3665 /1718 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner