Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1717 2
Regnskap 1717 4
Liste over vedlegg 1717 14
Vedlegg 1 Matrikkel 1717 16
Vedlegg 2 Jordebok, Hustad gods 1717 76
Vedlegg 3 Jordegods fri for rosstjeneste 1717 79
Vedlegg 4 Presteskatt 1717 86
Vedlegg 5 Attest 1717 88
Vedlegg 6 Kverner 1717 90
Vedlegg 7 Sager 1717 93
Vedlegg 8-9 Husmanns- og strandsitterskatt 1717 100
Vedlegg 10 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1717 106
Vedlegg 11-13 Krigsstyr 1717 108
Vedlegg 14 Jordebok, krongods og militære gårder 1717 130
Vedlegg 15 Landbohold 1717 133
Vedlegg 16 Krigsjordebok 1717 135
Vedlegg 17 Leidang 1717 138
Vedlegg 18 Kapitelstakst 1717 158
Vedlegg 19 Byksel 1717 161
Vedlegg 20-21 Tingsvitne, gårdene Talset og Raknes 1717 163
Vedlegg 22-29 Autorisasjon for stemplet papir 1717 167
Vedlegg 30 Tingsvitne 1717 183
Vedlegg 31-33 Sikt og sakefall 1717 185
Vedlegg 34 Vaccante og absente ved militæret 1717 195
Vedlegg 35 Tingsvitne 1717 198
Vedlegg 36-41 Kvitteringer 1717 201
Vedlegg 42 Jordegods fri for odelsskatt 1717 216
Vedlegg 43 Jordegods fri for munderingspenger 1717 225
Vedlegg 44 Regnskap, gårdene Talset og Raknes 1717 228
Vedlegg 45-47 Kvitteringer, Talset og Raknes 1717 230
Vedlegg 48-51 1717 236
Vedlegg 52-54 Restanser 1717 248
Innholdsfortegnelse mappe 2 1717 289
Antegnelser 1717 290
Reisekostnader for 3 reiser til Trondheim 1717 334
Prestenes utredningspenger til dragonene 1717 336
Kontribusjon til utredning av ryttere 1717 339
Summarisk ekstrakt 1717 342
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3664
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3664: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3664 /1717 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner