Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1713 2
Regnskap 1713 3
Vedlegg 1 Matrikkel 1713 11
Vedlegg 2 Jordegods fri for rosstjeneste 1713 70
Vedlegg 3 Presteskatt 1713 75
Vedlegg 4 Kverner 1713 77
Vedlegg 5-6 Sager 1713 82
Vedlegg 7-8 Husmanns- og strandsitterskatt 1713 93
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1713 99
Vedlegg 10-12 Dagskatt 1713 101
Vedlegg 13 Sager 1713 138
Vedlegg 14-16 Leidang, Rein og Bakke kloster, Vestnes gods 1713 141
Vedlegg 17 Jordebok, krongods og militære gårder 1713 147
Vedlegg 18 Landbohold 1713 150
Vedlegg 19 Krigsjordebok 1713 152
Vedlegg 20 Leidang 1713 155
Vedlegg 21 Landtaksten i Trondheim stift 1713 175
Vedlegg 22 Byksel 1713 177
Vedlegg 23-24 Tingsvitne, gårdene Talset og Raknes 1713 179
Vedlegg 25-26 Sikt og sakefall 1713 185
Vedlegg 27 Tingsvitne 1713 198
Vedlegg 28-29 Attest om stemplet papir 1713 201
Vedlegg 30-35 Kvitteringer 1713 205
Vedlegg 36 Jordegods fri for odelsskatt 1713 223
Vedlegg 37-39 Liste over kirkegodset 1713 230
Vedlegg 40 Jordegods fri for munderingspenger 1713 238
Vedlegg 41 Ødegårdene Raknes og Talset 1713 241
Vedlegg 42-43 Kvitteringer 1713 243
Vedlegg 44 Tiende, Veøy, Grytten og Nesset 1713 247
Vedlegg 45-47 Kvitteringer 1713 266
Vedlegg 48 Reiseutgifter 1713 272
Vedlegg 49 Kostnad, fanger 1713 275
Innholdsfortegnelse mappe 2 1714 277
Regnskap 1714 279
Ekstrakt over ekstrautgifter siden krigen begynte 1714 287
Liste over vedlegg 1714 289
Vedlegg 1 Matrikkel 1714 291
Vedlegg 2 Jordegods fri for rosstjeneste 1714 350
Vedlegg 3 Presteskatt 1714 357
Vedlegg 4 Kverner 1714 359
Vedlegg 5-8 Sager 1714 362
Vedlegg 9-10 Husmanns- og strandsitterskatt 1714 377
Vedlegg 11 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1714 383
Vedlegg 12 Krigsstyr 1714 385
Vedlegg 13 Jordebok, krongods og militære gårder 1714 388
Vedlegg 14 Landbohold 1714 391
Vedlegg 15 Krigsjordebok 1714 393
Vedlegg 16 Leidang 1714 396
Vedlegg 17 Landtaksten i Trondheim stift 1714 417
Vedlegg 18-19 Tingsvitne, gårdene Talset og Raknes 1714 419
Vedlegg 20 Tingsvitne 1714 425
Vedlegg 21-23 Attest om stemplet papir 1714 428
Vedlegg 24 Sikt og sakefall 1714 434
Vedlegg 25-30 Kvitteringer 1714 438
Vedlegg 31 Jordegods fri for odelsskatt 1714 453
Vedlegg 32 Jordegods fri for munderingspenger 1714 462
Vedlegg 33 Ødegårdene Raknes og Talset 1714 465
Vedlegg 34-35 Kvitteringer 1714 467
Vedlegg 35 Restanser 1714 472
Vedlegg Regnskap etter at avkortningene er fratrukket 1714 500
Innholdsfortegnelse mappe 3 1714 502
Vedlegg Høy-, proviant-, kjøtt-, galei- og skjærbåtskatt og skatter til kjeler, skrepper og hylster 1714 503
Innholdsfortegnelse mappe 4 1713-1714 590
Antegnelser 1713-1714 591
Regnskap: Hva fogden skal betale etter antegnelser 1713-1714 640
Ekstrakt av regnskap 1713-1714 642
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3662
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3662: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3662 /1713 - 1714 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner